Omgaan met autisme

XONAR biedt hulpverlening aan (ouders van) kinderen met een diagnose binnen het spectrum autisme. Zowel in verschillende leefgroepen (verblijf), deeltijdverblijf (daghulp) als via ambulante hulpvormen.

Met de hulpverlening wil XONAR bereiken dat het autisme van het kind of de jeugdige bespreekbaar en waar mogelijk inzichtelijk wordt gemaakt voor ouders en hun kind.  Wat brengt het autisme met zich mee? Wat zijn de verwachtingen? Het is mogelijk om door middel van literatuur/praktische werkboeken, maar ook met behulp van videomateriaal het autisme in kaart te brengen.

 

Autisme is aangeboren en kan niet worden verholpen. Wel kan XONAR het kind, de jongere en ouders leren hoe ze hiermee moeten omgaan. De hulpverlening bestaat grotendeels uit het aanleren van vaardigheden die gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid.

 

Belangrijk is dat er structuur en voorspelbaarheid wordt aangebracht, waardoor er een veilige leefomgeving ontstaat. (Visuele) ondersteuning met behulp van pictogrammen en/ of dagprogramma’s. Stimuleren van positief gedrag en het kaderen/ minimaliseren van probleemgedrag. Stimuleren van een bredere (leeftijdsadequate) vrijetijdsbesteding.

 

XONAR gaat uit van de verantwoordelijkheid van de cliënt; ouders/ verzorgers en jeugdigen. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk. Met het stijgen van de leeftijd neemt de verantwoordelijkheid van de jeugdige toe. Wij proberen te helpen om die verantwoordelijkheid waar te maken. Er wordt dan ook gestreefd naar een actieve samenwerking met ouders. Samen met ouders bekijkt het behandelteam aan welke hulpvragen wordt gewerkt en wordt er aandacht besteed aan het oefenen hiervan in de thuissituatie.


FILMREPORTAGE

Klik hier voor een korte filmreportage over de hulpverlening aan een gezin met kinderen die een lichte of zwaardere vorm van autisme hebben.

Ga terug naar boven Toevoegen aan favorieten Toevoegen aan favorieten Print deze pagina