In essentie

In opdracht van Stichting NIDOS in Nederland vangen we alleenstaande minderjarige vreemdelingen (van 0 tot 18 jaar) op die zijn geboren buiten de Europese Unie en hier eventueel asiel aanvragen. We bieden ze veiligheid, begeleiding, 'een thuis' en een zo goed mogelijke voorbereiding op het leven na hun 18e verjaardag.

Voor wie en wanneer?  

Jongeren zonder meerderjarige familie of wettelijke vertegenwoordiger(s) die eventueel asiel aanvragen en bij aankomst in Nederland minderjarig zijn, hebben tot hun 18e verjaardag recht op opvang en begeleiding. Dit is bepaald door het Europees Hof voor de Rechten van het Kind. Deze opvang is op vier plaatsen in Nederland georganiseerd. XONAR is een van de locaties.  

Aanmelden kan alleen via Stichting NIDOS.

Wat doen we ?

We bieden twee soorten opvang: KWG (kinderwoongroep) en KWE (kleine wooneenheid). In de woongroep worden de jongeren 24/7 begeleid, terwijl in de wooneenheid een groep van maximaal 4 jongeren van 16-18 jaar relatief zelfstandig woont. De begeleiding richt zich op het onderhouden en creëren van de eigen woon- en leefsituatie, leren zorg dragen voor gezondheid en persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid, emotionele weerbaarheid, gedrag en verwerking van trauma's. We onder-
steunen intensief de voorbereiding op de toekomst, waar ook ter wereld.  

Wat bereiken we?  

Door deze minderjarige jongeren veiligheid en begeleiding te bieden, hebben ze meer ontwikkelingskansen. Ze kunnen zich beter richten op onderwijs, werk en een (sociaal) leven in Nederland of elders.   Eventuele gedragsproblemen verminderen, het communiceren gaat gemakkelijker en ze zijn beter in staat om op eigen benen te staan.  

Flexibiliteit

De begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen vraagt om veel flexibiliteit, inlevingsvermogen en inzicht. Niets staat vast en weinig is eenvoudig. Oorlogen die uitbreken zorgen bijvoorbeeld voor nieuwe jongeren, nieuwe problemen en nieuwe achtergronden. Door politieke besluiten neemt het aantal jongeren toe en af. Hierop is ons team van uiterst gemotiveerde, bevlogen maar ook realistische professionals helemaal afgestemd.

Buddy

Een Buddy is een man of vrouw die gekoppeld wordt aan 1 AMV-er. Het is de bedoeling dat een Buddy activiteiten met een AMV-er onderneemt en hem of haar wegwijs maakt in onze samenleving.

Interesse om de Buddy van een AMV-er te worden? Kijk dan op de AMV Buddy pagina voor meer informatie.