Hulpvorm Nieuw Ouderschap

Ouders helpen weer ouder te zijn

Manuel start in 2000 bij behandelgroep ‘Ons Heem’ van XONAR. Inmiddels is hij diverse jaren en hulpvormen verder en werkt hij bij team echtscheidingen. Een hulpvorm waar hij echt zijn hart aan heeft verpand.

Enkele jaren geleden startte Manuel bij team echtscheidingen, toen nog team begeleide omgang (BOR). Dit team hield zich, zoals de naam al zegt, op dat moment voornamelijk bezig met begeleide omgangen. Een gemis volgens Manuel:

‘Vanuit BOR werkten we met name met het kind en hadden we te weinig aandacht voor de problemen die ouders onderling hebben. Zo is een BOR nou eenmaal ingericht. Toch merkten wij als team dat dit niet werkte, dan sloten we een BOR af en enkele maanden later konden we deze weer opnieuw opstarten. We moesten dus dieper gaan en niet alleen aan de ouder-kind relatie werken maar ook aan de relatie tussen de twee ex-partners.’

Manuel en zijn collega’s startten met de ontwikkeling van een nieuwe hulpvorm, Nieuw Ouderschap. Deze vorm gaat specifiek in op de relatie tussen de partners met daarin de nadruk op het vormgeven van hun ouderschap na de scheiding. Dit bleek een schot in de roos.

‘We merken vaak dat als we met vader en moeder doorpraten ze met name problemen met elkaar hebben op partnerniveau. Vraag aan de ouders die ik begeleid wat ze van elkaar vinden, dan hebben ze vaak geen goed woord voor elkaar over. Vraag je vervolgens verder over hoe ze zijn als ouders dan merk je dat er heel andere gesprekken ontstaan. Het laat zien dat twee ex-partners elkaar nog zo onaardig kunnen vinden, maar elkaar evengoed goede ouders kunnen vinden’, vertelt Manuel.

Sinds een jaar of twee wordt de hulpvorm Nieuw Ouderschap ook daadwerkelijk in deze vorm aangeboden. De nadruk ligt hierbij echt op de relatie tussen de twee ex-partners en hoe deze effect heeft op de kinderen. Natuurlijk worden er ook gesprekken gevoerd met de kinderen die betrokken zijn, maar het is met name een traject voor de twee ouders. Het is volgens Manuel daarin vooral belangrijk dat de ouders openstaan voor verandering:

‘Scheiden is een rouwproces. Je hebt vaak heel veel mooie en intense dingen met elkaar gedeeld, daarom kun je elkaar ook zo’n pijn doen. Je moet vanuit een helicopterview naar de relatie durven kijken, dan kun je pas echt afscheid nemen. En dat is belangrijk, je moet eerst afscheid hebben genomen van de relatie die je had met je partner om een nieuwe relatie met hem of haar aan te gaan als co-ouder.’ En dan pas kun je een nieuwe relatie opbouwen.

De hulpvorm helpt ouders om weer ouder te zijn volgens Manuel. Door de verbroken relatie een plekje te geven zijn ze beter in staat om zich te richten op hun rol als ouders. Toch gaat dat, begrijpelijkerwijs, niet altijd even gemakkelijk.

‘Ik gun het mensen zo erg dat ze hun strijdbijl begraven en zich weer kunnen richten op het ouderschap. Het kan dan heel frustrerend zijn om te zien dat ze weer in dezelfde valkuilen trappen waardoor we opnieuw moeten beginnen met het proces. Aan de andere kant zie ik gelukkig ook vaak het positieve effect van onze hulp. Ouders die aan het begin van een traject niet eens met elkaar in een ruimte kunnen zijn en eindigen met het maken van een gezamenlijk ouderschapsplan, als echte co-ouders’, aldus Manuel.  

Het mooie aan het werken binnen team echtscheidingen is volgens Manuel toch echt de samenwerking tussen de verschillende hulpvormen. Er wordt makkelijk een link gelegd tussen een BOR, een Nieuw Ouderschap traject en KIES, een aparte hulpvorm voor kinderen in echtscheidingssituaties. Collega’s weten elkaar goed te vinden en kunnen daardoor het meest optimale uit de hulp halen voor zowel de ouders als de kinderen. Voor de toekomst liggen er voldoende plannen om de hulpvormen nog verder uit te bouwen. Manuel vertelt over de toekomstdroom van het team:

‘Het zou zo mooi zijn als we de mensen die in een nare echtscheiding belanden eerder kunnen bereiken. Vaak komen wij pas in beeld in het heetst van de strijd. Het zou veel beter zijn als we ouders kunnen bereiken op het moment dat de scheiding start. Dan kan een boel ellende voorkomen worden. We zouden bijvoorbeeld informatie avonden willen geven op scholen of meer aanwezig zijn in de wijk. Alles ten bate van het kind, zodat die op de beste manier door een scheiding heen komt.’

Meer weten over de verschillende hulpvormen binnen team echtscheidingen? Klik hier