13-05-2020

Inspectiebezoek crisis en behandelgroepen

Afgelopen januari heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een bezoek gebracht aan de crisisopvang en een aantal behandelgroepen van XONAR. Doel was om te bepalen of wij verantwoorde jeugdhulp bieden. Vandaag is het rapport gepubliceerd waarin de inspectie zijn bevindingen openbaar maakt.

Deze bevindingen zijn hier te vinden >

Wij danken de inspectie voor hun bevindingen die wij zeer serieus nemen. We beschouwen ze als een uitstekende kans om onze hulpverlening verder te verbeteren. Direct na het bezoek van de inspectie zijn wij reeds gestart met het doorvoeren van verbeteringen. Voor 1 augustus dienen we een verbeterplan in bij de inspectie voor de geconstateerde tekortkomingen. Wij hebben er vertrouwen in dat wij deze snel kunnen opheffen.