Sluit deze website
Maatregelen in het kader van het

coronavirus

In verband met het coronavirus heeft XONAR maatregelen moeten nemen, gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Deze maatregelen gelden tot en met 28 april aanstaande, tenzij er nieuwe landelijke richtlijnen worden aangekondigd.

Continuïteit van hulp
Onze prioriteit ligt bij het garanderen van de continuïteit van onze hulp. We doen er dan ook alles aan om de behandeling, begeleiding en opvang van onze cliënten zo goed mogelijk voort te zetten.

Daghulp
Onze daghulp wordt deels vervangen door (intensieve) ambulante hulp. Voor kinderen en jongeren met ouders in cruciale beroepen (zie de website van de rijksoverheid voor een overzicht hiervan) loopt de daghulp door.

Ambulante hulp
De ambulante hulp aan cliënten en pleegouders vindt zoveel mogelijk telefonisch of digitaal plaats.

Verblijf
Binnen onze 24/7 opvang zijn extra maatregelen genomen om de zorgcontinuïteit te borgen.

Crisis
De crisishulp loopt te allen tijde door.

Bijeenkomsten
Evenementen, trainingen en andere bijeenkomsten zijn tot en met 1 juni opgeschort.

Communicatie
XONAR informeert cliënten en pleegouders via de website, post, mail en via onze hulpverleners. Onze medewerkers worden op de hoogte gehouden via onze interne kanalen.

Wij rekenen op uw begrip.

Handige

Websites

We hebben enkele handige websites voor u op een rijtje gezet:

  • Info voor ouders, kinderen, jongeren en professionals, met tips, filmpjes, verwijzingen, over onderwijs , opvang, huisbezoeken etc. allemaal Corona gerelateerd. De website is :   www.nji.nl/Coronavirus
     
  • Tips voor pleegouders: https://www.denvp.nl/corona

Kijk onder de kopjes 'Activiteiten om thuis te doen', 'Psycho-educatie over het coronavirus' en 'Thuisonderwijs' voor relevante websites in die categorieën.