Hulp overdag

Soms kun je thuis  wonen en toch een  extra steuntje in de rug gebruiken en aantal dagdelen hulp nodig hebben. Tijdens of na schooltijd begeleiden wij jou dan op een van onze dagcentra.

XONAR helpt jou en je ouders eerst om inzicht te krijgen wat er precies aan de hand is. Samen met je ouders   zoeken we dan naar een passende oplossing voor jou. Want jouw toekomst is onze gezamenlijke zorg

Als je bij onze daghulp komt dan werk je samen met andere kinderen en onze begeleiders met behulp van verschillende programma's aan een stabiele toekomst, waardoor jij straks stevig in je schoenen staat.

XONAR Kinderatelier

Wekelijks zijn kinderen/jongeren die verbonden zijn met XONAR, welkom in het XONAR Kinderatelier. Iedere woensdag neemt Milous Heunks de kinderen/jongeren mee op 'kunstreis'. Dit doet ze door een onderwerp/thema op een boeiende manier te introduceren, waardoor de kinderen/jongeren op een andere manier lere kijken naar de wereld om hen heen. Lees meer.

Wat bieden we?

 • (Dreigend) School- of werkuitval
  Klik hier voor de volledige productflyer

XONAR biedt intensieve en effectieve hulp aan jeugdigen die voortijdig school verlaten of dreigen te verlaten. Het overgrote deel van de jeugdigen gaat na deze hulp weer terug naar school en behaalt een diploma. Neem nou Jim van 15 jaar. Hij is doorverwezen naar XONAR, omdat hij agressief gedrag vertoont op school. Zijn leraren weten niet meer wat ze moeten doen om zijn ruziezoekende gedrag te keren en ook de ouders van Jim lukt dit niet. Inmiddels weigert Jim al een aantal weken om naar school te gaan. Lees meer.
 

 • Autismehulpverlening
  Klik hier voor de volledige productflyer

XONAR biedt hulp aan jeugdigen met (een vermoeden van) autisme en hun gezin. Onze gespecialiseerde hulp ondersteunt ouders bij het opvoeden van hun kind met autisme en jeugdigen bij het opgroeien met (een vorm van) autisme. Lees het verhaal van de elfjarige Janneke, wiens gedrag lange tijd niet te begrijpen was voor haar ouders. Tot het moment dat er een diagnose werd gesteld. Janneke bleek een zware vorm van ADHD en Asperger te hebben. Met deze diagnose klopten de ouders bij XONAR aan voor hulp. Lees verder wat XONAR heeft gedaan en wat er is bereikt.
 

 • Dagbehandeling voor kinderen of jongeren
  Klik hier voor de volledige flyer

XONAR biedt gespecialiseerde hulp aan jeugdigen met een (mogelijke) ontwikkelingsachterstand. Deze achterstand kan zich uiten op verschillende gebieden zoals op het gebied van spraak/taal, intelligentie, motoriek en/of sociaal-emotioneel. Lees het verhaal van de driejarige Sanne.
 

 • Hulp bij ernstige opvoed- en opgroeiproblematiek
  Klik hier voor de volledige productflyer.

XONAR biedt hulp aan gezinnen waarbij er sprake is van gezins-, opvoedings- en/of gedragsproblematiek. Vaak zijn er al andere hulpverleners betrokken geweest bij het gezin, maar zijn de problemen nog niet voldoende opgelost. Onze gespecialiseerde hulp helpt ouders bij het opvoeden en richt zich, als dat nodig is, ook op gedragsproblemen van kind(eren) en de leefsituatie van het gezin. Het positief opvoeden programma van XONAR, ook wel bekend als Triple P, biedt uitkomst. Dat wordt duidelijk aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk. Lees meer.

Wilt u weten of uw kind hulp kan krijgen van XONAR of wilt u professioneel advies? Klik hier.