Hulp dichtbij

Ken je het gevoel dat het je soms allemaal wat teveel wordt? Dat alles tegenzit?

XONAR is er dan voor jou, want jouw toekomst, dat is onze grootste zorg!

Wij beginnen met naar je te luisteren. Jouw verhaal is ons gezamenlijk startpunt want niemand is hetzelfde en iedereen heeft zijn of haar eigen verhaal. Samen met jou, je ouders en je directe omgeving maken we een heldere analyse van jouw situatie. Op basis van deze analyse maken wij samen een plan van aanpak. We formuleren samen doelstellingen en stippelen de route uit hoe we deze doelstellingen gaan bereiken. 

XONAR helpt jou het liefst thuis. Er komt dan regelmatig iemand bij jou en je familie op bezoek. Je leert samen met de rest van jullie gezin hoe je op een andere manier kunt omgaan met lastige situaties. En beter nog: hoe je in de toekomst lastige situaties kunt voorkomen.

Wat bieden wij?

 • (Dreigend) School- of werkuitval
  Klik hier voor de volledige productflyer

XONAR biedt intensieve en effectieve hulp aan jeugdigen die voortijdig school verlaten of dreigen te verlaten. Het overgrote deel van de jeugdigen gaat na deze hulp weer terug naar school en behaalt een diploma. Neem nou Jim van 15 jaar. Hij is doorverwezen naar XONAR, omdat hij agressief gedrag vertoont op school. Zijn leraren weten niet meer wat ze moeten doen om zijn ruziezoekende gedrag te keren en ook de ouders van Jim lukt dit niet. Inmiddels weigert Jim al een aantal weken om naar school te gaan. Lees meer.
 

 • Acute zorg
  Klik hier voor de volledige productflyer

XONAR biedt acute zorgverlening wanneer er sprake is van acuut gevaar in een onveilige opvoedingssituatie (door fysiek, psychisch of seksueel geweld). Onze hulp is gericht op onmiddellijk herstel van veiligheid en stabiliteit. XONAR is de enige organisatie in Zuid-Limburg die deze specialistische vorm van opvoedhulp in onveilige situaties biedt. Ons meldpunt is 24 uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaar via het nummer: (043) 604 55 77. Lees het verhaal van de dreigende situatie in het gezin waarvan de 4-jarige Daan en de zes maanden oude Larissa deel uitmaken. Hun veiligheid is in het gedrang.
 

 • Autismehulpverlening
  Klik hier voor de volledige productflyer

XONAR biedt hulp aan jeugdigen met (een vermoeden van) autisme en hun gezin. Onze gespecialiseerde hulp ondersteunt ouders bij het opvoeden van hun kind met autisme en jeugdigen bij het opgroeien met (een vorm van) autisme. Lees het verhaal van de elfjarige Janneke, wiens gedrag lange tijd niet te begrijpen was voor haar ouders. Tot het moment dat er een diagnose werd gesteld. Janneke bleek een zware vorm van ADHD en Asperger te hebben. Met deze diagnose klopten de ouders bij XONAR aan voor hulp. Lees verder wat XONAR heeft gedaan en wat er is bereikt.
 

 • Hulp bij ernstige opvoed- en opgroeiproblematiek
  Klik hier voor de volledige productflyer.

XONAR biedt hulp aan gezinnen waarbij er sprake is van gezins-, opvoedings- en/of gedragsproblematiek. Vaak zijn er al andere hulpverleners betrokken geweest bij het gezin, maar zijn de problemen nog niet voldoende opgelost. Onze gespecialiseerde hulp helpt ouders bij het opvoeden en richt zich, als dat nodig is, ook op gedragsproblemen van kind(eren) en de leefsituatie van het gezin. Het positief opvoeden programma van XONAR, ook wel bekend als Triple P, biedt uitkomst. Dat wordt duidelijk aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk. Lees meer.
 

 • Ontwikkelen naar zelfstandigheid

Folder Begeleiding naar zelfstandigheid

Folder Vertrektraining

Folder Thuislozen Ambulant

XONAR biedt aan jeugdigen die niet langer thuis kunnen wonen, begeleiding naar een zelfstandig leven. Door de gespecialiseerde en intensieve aanpak van onze ervaren professionals, is de jeugdige in staat om na de hulp op eigen kracht en met steun van mensen die belangrijk voor hem/haar zijn zelfstandig te wonen. Lees het verhaal van de aanvankelijk thuisloze Willem (17).
 

 • Trauma- en geweldverwerking (bij seksueel misbruik en huiselijk geweld)
  Klik hier voor de volledige productflyer

XONAR biedt gespecialiseerde hulp aan jeugdigen en vrouwen (al dan niet met kind(eren)) die in aanraking zijn geweest, met acuut of meervoudig geweld. Onze hulp is gericht op het herstellen van veiligheid en op de verwerking van mogelijke trauma's zodat de levenskwaliteit toeneemt, de opvoedrelatie in een gezin verbetert en het maatschappelijk functioneren (weer) mogelijk wordt. We zien dit in het gezin van vader en moeder en hun vijf zoontjes in de leeftijd van anderhalf tot negen jaar oud, van wie de oudste, Jeroen, ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoont. Lees meer.

Wilt u weten of uw kind hulp kan krijgen van XONAR of wilt u professioneel advies? Klik hier.