Jongerenraad

In de Jongerenraad van XONAR zitten jongeren die hulp van ons ontvangen. Dat kunnen jongeren zijn die thuis hulp ontvangen, in een pleeggezin of gezinshuis wonen of in een (dag)behandelgroep van XONAR.

De Jongerenraad komt op voor de belangen van alle jongeren die hulp van XONAR ontvangen. Een keer per maand vergadert de JR over onderwerpen die belangrijk zijn voor jongeren. Bijvoorbeeld of er op iedere groep WIFI moet zijn, of over privacy. Vind je dat je voldoende ondersteuning krijgt van XONAR om later zelfstandig te kunnen gaan wonen?  Krijgen jongeren voldoende zak- en kleedgeld en hoe is dat geregeld? Wat gebeurt er nu de gemeenten gaan betalen voor jeugdzorg?  Kortom, er zijn heel veel verschillende zaken waar de Jongerenraad over praat.

Belangrijk is wel dat het altijd dingen zijn waar meer jongeren mee zitten die hulp ontvangen van XONAR. Dus als je vindt dat je mentor een verkeerde beslissing neemt is dat geen zaak voor de Jongerenraad. Zoiets probeer je eerst met je mentor op te lossen.

Vergaderen & leuke activiteiten

Natuurlijk vergaderen we niet alleen als Jongerenraad. We doen ook leuke activiteiten om elkaar beter te leren kennen, bijvoorbeeld kookworkshops. Onder het koken en tijdens het eten raak je dan in gesprek met, bijvoorbeeld mensen van gemeenten of anderen die de Jeugdzorg moeten organiseren. Die mensen zijn heel erg geïnteresseerd om jouw mening te horen. Leden van de Jongerenraad weten immers precies hoe het eraan toe gaat in de praktijk.

Als je je inzet voor de Jongerenraad ontvang je daarvoor een vergoeding. Je doet immers belangrijk werk! Samen met XONAR zorgt de Jongerenraad ervoor dat de hulp aan jongeren steeds verbeterd kan worden. Daarom praat de raad tijdens de vergaderingen ook geregeld met de bestuurder of een manager van XONAR.

Is de Jongerenraad iets voor jou?

Stuur dan snel een mail naar info@xonar.nl.