Wonen bij XONAR

Soms zijn er binnen een gezin veel zorgen, waardoor het kind problemen begint te krijgen in zijn ontwikkeling of gedrag. Dan kan het nodig zijn dat het kind tijdelijk gaat wonen in een behandelgroep van XONAR. Dat is een woning (meestal een woonhuis in de wijk) waar maximaal acht kinderen wonen. Zij worden 24/7 begeleid door pedagogische professionals van XONAR. De kinderen gaan gewoon naar school en kunnen als dat lukt ook hun eigen hobby's blijven doen.

Veilige situatie & huiselijke sfeer

Binnen een huiselijke sfeer wordt ervoor gezorgd dat de kinderen tot rust kunnen komen. Wij vinden het belangrijk dat zij in een veilige omgeving wonen waar een duidelijke structuur is en vaste afspraken worden gemaakt. Wij richten ons op een optimale ontwikkeling van het kind. Daarnaast bekijken wij, samen met alle betrokkenen, wat er nodig is om de problemen thuis op te lossen, en wat het kind en de ouders in de toekomst aan hulp nodig hebben. We streven naar een zo kort mogelijk verblijf binnen XONAR, zodat het kind terug naar huis kan gaan, indien nodig met ambulante hulp.
 

Samen met ouders

XONAR vindt de samenwerking met ouders erg belangrijk. Onze visie is dan ook dat ouders tijdens het verblijf van hun kind in onze behandelgroep zoveel mogelijk blijven zorgen voor hun kind. Daarom nemen wij niet alles van ouders over, maar zorgen samen met hen zo goed mogelijk voor hun zoon of dochter. Daarnaast vinden wij het belangrijk om goed te luisteren wat kinderen en jongeren zelf graag zouden willen veranderen in hun leven. Alleen met een goede samenwerking kunnen we proberen deze veranderingen daadwerkelijk te realiseren.

XONAR heeft verschillende behandelgroepen in Zuid-Limburg. Speciaal voor jonge kinderen, voor oudere jeugd, voor kinderen en jongeren met autisme en voor jonge tienermoeders.

Wat bieden wij?

 • Acute zorg
  Klik hier voor de volledige productflyer.

XONAR biedt acute zorgverlening wanneer er sprake is van acuut gevaar in een onveilige opvoedingssituatie (door fysiek, psychisch of seksueel geweld). Onze hulp is gericht op onmiddellijk herstel van veiligheid en stabiliteit. XONAR is de enige organisatie in Zuid-Limburg die deze specialistische vorm van opvoedhulp in onveilige situaties biedt. Ons meldpunt is 24 uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaar via het nummer: (043) 604 55 77. Lees het verhaal van de dreigende situatie in het gezin waarvan de 4-jarige Daan en de zes maanden oude Larissa deel uitmaken. Hun veiligheid is in het gedrang.
 

 • Gedrags- en opvoedondersteuning in onveilige situaties
  Klik hier voor de volledige productflyer.

Wanneer er sprake is van een onstabiele en onveilige opvoedingssituatie (bijvoorbeeld door gedragsproblemen van de jeugdige of onmogelijkheden bij de ouders/verzorgers) biedt XONAR intensieve en effectieve hulp. Onze hulp is gericht op het creëren van stabiliteit en veiligheid. Lees het verhaal van de 8-jarige Jesse.
 

 • Ontwikkelen naar zelfstandigheid
  Klik hier voor de volledige productflyer.

XONAR biedt aan jeugdigen die niet langer thuis kunnen wonen, begeleiding naar een zelfstandig leven. Door de gespecialiseerde en intensieve aanpak van onze ervaren professionals, is de jeugdige in staat om na de hulp op eigen kracht en met steun van mensen die belangrijk voor hem/haar zijn zelfstandig te wonen. Lees het verhaal van de aanvankelijk thuisloze Willem (17).
 

 • Autismehulpverlening
  Klik hier voor de volledige productflyer.

XONAR biedt hulp aan jeugdigen met (een vermoeden van) autisme en hun gezin. Onze gespecialiseerde hulp ondersteunt ouders bij het opvoeden van hun kind met autisme en jeugdigen bij het opgroeien met (een vorm van) autisme. Lees het verhaal van de elfjarige Janneke, wiens gedrag lange tijd niet te begrijpen was voor haar ouders. Tot het moment dat er een diagnose werd gesteld. Janneke bleek een zware vorm van ADHD en Asperger te hebben. Met deze diagnose klopten de ouders bij XONAR aan voor hulp. Lees verder wat XONAR heeft gedaan en wat er is bereikt.
 

 • Trauma- en geweldverwerking (bij seksueel misbruik en huiselijk geweld)
  Klik hier voor de volledige productflyer

XONAR biedt gespecialiseerde hulp aan jeugdigen en vrouwen (al dan niet met kind(eren)) die in aanraking zijn geweest, met acuut of meervoudig geweld. Onze hulp is gericht op het herstellen van veiligheid en op de verwerking van mogelijke trauma's zodat de levenskwaliteit toeneemt, de opvoedrelatie in een gezin verbetert en het maatschappelijk functioneren (weer) mogelijk wordt. We zien dit in het gezin van vader en moeder en hun vijf zoontjes in de leeftijd van anderhalf tot negen jaar oud, van wie de oudste, Jeroen, ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoont. Lees meer.

 

Wilt u weten of uw kind hulp kan krijgen van XONAR of wilt u professioneel advies? Klik hier.