XONAR wil graag dat zijn cliënten tevreden zijn over de hulp die ze ontvangen. Wij staan daarom open voor commentaar en klachten. Wij willen daarvan leren en onze zorg verbeteren. Als iemand niet tevreden is over een gedraging van XONAR of een medewerker van XONAR, dan horen wij dat graag. Een klacht indienen kan ook. Bijvoorbeeld omdat je vindt dat je onheus bent bejegend, je privacy niet gerespecteerd wordt, omdat je gepest of gediscrimineerd wordt of omdat je je (seksueel) geïntimideerd voelt.

Bij wie kun je terecht met je klacht?

Erover praten is de beste manier om een probleem op te lossen. Doe dat met degene over wie het gaat en met je contactpersoon / hulpverlener. Van zo'n gesprek leert iedereen. Kom je er samen niet uit, dan kun je ondersteuning vragen van iemand in wie je vertrouwen hebt.

Ook kun je contact opnemen met een onafhankelijke vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg voor cliënten via het telefoonnummer 088-555 10 00 of via www.akj.nl

Als deze gesprekken niet helpen, kun je een klacht indienen. XONAR heeft hiervoor een klachtenregeling gemaakt en een klachtencommissie benoemd. De klachtenregeling kun je opvragen via je contactpersoon of hulpverlener.

Hoe kun je een klacht indienen?

Een klacht kun je mondeling of schriftelijk indienen. Je kunt je hierbij laten helpen door iemand in wie je vertrouwen hebt. Indien nodig kan er ook een tolk worden ingeschakeld.

Het adres van de klachtencommissie is:
Klachtencommissie cliënten van XONAR
t.a.v. mevrouw R. Pierey
Postbus 821
6200 AV Maastricht

telefoon: 06–20 45 42 04
email: kcclienten@home.nl 


Downloads
Folder Klachten & commentaar
Klachtenregeling cliënten en pleegouders van Stichting XONAR
Regeling ongenoegens

Geheimhoudingsplicht

Als je je klacht mondeling indient, zet de klachtencommissie deze op papier. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Je kunt een klacht op elk moment intrekken. De klachtencommissie is onafhankelijk, wat wil zeggen dat de leden niet bij XONAR werkzaam zijn. Ook pleegouders kunnen bij deze klachtencommissie een klacht indienen.

De klachtencommissie heeft een geheimhoudingsplicht: wat de leden tijdens hun werk te weten komen, mogen ze niet verder vertellen.

En dan?

Je krijgt binnen 10 werkdagen bericht van de klachtencommissie of de klacht in behandeling wordt genomen. Als dat zo is, krijg je binnen 2 weken een uitnodiging om je klacht mondeling toe te lichten. Je mag, als je dat prettig vindt, iemand meenemen naar dit gesprek. Bij dit gesprek kan ook degene aanwezig zijn over wie je klaagt.

De klachtencommissie streeft ernaar om uiterlijk binnen 10 weken te laten weten wat men van de ingediende klacht vindt en of er eventueel naar aanleiding hiervan actie wordt ondernomen. Als je het niet eens bent met de uitspraak van de klachtencommissie, dan heb je in principe nog twee mogelijkheden:

  • Je kunt naar de rechter stappen
  • Je kunt met jouw klacht terecht bij de Nationale Ombudsman. Wij raden je aan om eerst telefonisch contact op te nemen met de Nationale Ombudsman via het gratis telefoonnummer 0800-33 55 555.

Wij zijn pas tevreden als jij het bent!