27
mrt

‘Ik kan er niet over praten, ik kan het je wel laten zien’

shutterstock_283562927.jpg 

Op 14 maart organiseerde de Federatie Opvang en Stichting kinderpostzegels het congres ‘No excuses, oog en oor voor kinderen in de opvang’. Namens de kinderhulpverlening van de vrouwenopvang hebben twee XONAR medewerkers een workshop verzorgt met als titel: ‘Ik kan er niet over praten, ik kan het je wel laten zien’.

Tijdens het congres werd nog maar weer eens duidelijk hoe belangrijk het is dat kinderen in de opvang een eigen hulpverleningstraject kunnen volgen. Helaas is dit nog niet binnen elke opvang standaard mogelijk. Tjitske en Rianne hebben geprobeerd hulpverleners van andere opvang instellingen te enthousiasmeren en inspireren om kindhulpverlening op te zetten en vorm te geven.

Tijdens de workshop zijn de deelnemers meegenomen in de werkwijze van kindhulpverlening door middel van een casus. Binnen de kindhulpverlening van XONAR vrouwenopvang hebben kinderen 2 keer per week een afspraak. Tijdens deze afspraken worden vaktherapeutische interventies ingezet. Hiervoor is gekozen omdat het voor kinderen lastig is om te praten over wat ze hebben meegemaakt en hoe ze zich hierbij voelen. Door gebruik te maken van spel hoeven zij niet te praten over hun ervaringen, maar kunnen het laten zien. Spelenderwijs leren kinderen om te gaan met lastige momenten, ontdekken ze hun kwaliteiten en ontwikkelen ze sociale vaardigheden.

De workshop werd met veel enthousiasme ontvangen. Deelnemers waren geïnteresseerd in de inzet en meerwaarde van non-verbale interventies en spel. Meerdere deelnemers zouden een keer een kijkje willen nemen bij XONAR VOH om kennis en inspiratie op te doen. Het was een zeer geslaagde dag