25
feb
#Pleegzorg

Pleegouderbuddy's gezocht

Startende pleegouders voelen zich soms onzeker. Er komt veel bij het pleegouderschap kijken. Zij hebben behoefte aan contact met andere (meer ervaren) pleegouders, om hun verhaal te delen of tips te krijgen. De pleegouderbuddy biedt uitkomst.
De pleegouderbuddy is een ervaren pleegouder die een nieuw pleeggezin kan helpen en die eigen ervaringen kan delen. De buddy biedt een luisterend oor en herkent bepaalde gevoelens en emoties uit eigen ervaring. Op basis daarvan kan hij/zij praktische tips geven.

De ondersteuning van de buddy is aanvullend op de taken en verantwoordelijkheden van de pleegzorgbegeleider. Ieder pleeggezin wordt begeleid door een pleegzorgbegeleider die de ontwikkeling van het kind en pleeggezin volgt, de plaatsing coördineert en specialistische vragen
beantwoordt omtrent gedrag en achtergrond van het pleegkind.

pleegouderbuddy.jpgAls pleegouderbuddy:

  • heb je de nodige ervaring als pleegouder
  • kun je je eigen ervaringen op een positieve manier overdragen en steun bieden
  • heb je een proactieve houding. Je neemt het initiatief in het contact met nieuwe pleegouders en kunt contacten onderhouden
  • kun je goed luisteren en snap je de vragen van pleegouders
  • kun je privacy waarborgen en grenzen bewaken
  • ben je bereid om een training te volgen

Gedurende deze tweedaagse training worden de volgende thema's behandeld:
Thema: competenties
Je krijgt inzicht in je eigen competenties en die van een ander. Als pleegouderbuddy heb je
kwaliteiten, kennis en vaardigheden (competenties) die van waarde kunnen zijn voor zowel een
nieuwe pleegouder als voor jezelf.
Thema: NIVEA (niet invullen voor een ander)
Communiceren is meer dan alleen luisteren naar woorden, wat hoor je en wat wordt er gezegd? Hoe kun je echt goed luisteren?
Thema: Grenzen - veiligheid - privacy
Wat zijn grenzen en voor wie? Wanneer komt de veiligheid in het gedrang? Hoe ervaar je je eigen grenzen en hoe maak je dat vervolgens bespreekbaar? Wanneer vraag je om hulp aan je trainer?
Thema: Afronding - feedback - evaluatie
Hoe rond je een buddytraject af? Wat wil je met elkaar delen in een feedback gesprek? Wat ging er goed en wat zou anders kunnen? Wie worden betrokken bij een evaluatie?

Ondersteuning voor de buddy

Heeft een pleegouder specialistische vragen over bijvoorbeeld de behandeling van het pleegkind, dan verwijst de buddy de pleegouder door naar diens begeleider pleegzorg. Vang je als buddy signalen op van onveiligheid of heb je andere twijfels over de situatie in het pleeggezin? Dan kun je voor advies terugvallen op je trainer.

Praktische informatie

Deze eerste training wordt gegeven in samenwerking met jeugdhulp Friesland. Zij hebben deze training ontwikkeld en met succes het buddysysteem geïmplementeerd binnen hun eigen organisatie.
Voor deze eerste training heeft XONAR ervoor gekozen, op advies van Jeugdhulp Friesland, om te starten met bestandspleegouders. Voor een volgende training zijn netwerkpleegouders ook van harte welkom.
Datum en locatie
De training bestaat uit 2 dagen.
Maximaal aantal deelnemers: 12
Maandag 1 april 10.00 uur tot 15.30 uur, Onderste Sittarderweg 2, 6141 AZ Limbricht,
vergaderruimte
Maandag 15 april 10.00 uur- 15.30 uur Severenstraat 16, 6225 AR Maastricht in de aula
Voor lunch wordt gezorgd en na afloop van de training ontvang je een certificaat.

Trainers XONAR:
Mieke Berntsen m.berntsen@xonar.nl, 06-10243689
Ans Steenstraten. a.steenstraten@xonar.nl, 06-53824692
Trainer Friesland
Bij eventuele vragen bel of mail met Ans of Mieke.

Interesse als pleegouder om buddy te worden?
Aanmelden kan tot vrijdag 15 maart 2019 door middel van het sturen van een email naar m.berntsen@xonar.nl met daarin:
- je persoonlijke gegevens
- je pleegzorg ervaring
- eventuele werkervaring
- je motivatie.