6
nov

Uitnodiging informatieavond gezinshuizen

 

Ieder kind verdient een liefdevolle en stabiele gezinssituatie. Helaas is dat niet altijd het geval. In Nederland kunnen ruim 40.000 kinderen niet meer thuis wonen. Oorzaken als mishandeling, echtscheiding, opvoedingsonmacht of gedragsproblemen van henzelf zijn vaak de aanleiding tot uithuisplaatsing. Als alternatief voor een instelling kunnen deze kinderen terecht in een gezinshuis.

Benieuwd wat een gezinshuis is en wat het inhoudt om gezinshuisouder te zijn? Op woensdag 28 november organiseert de gemeente Maastricht, in samenwerking met Xonar, Stichting Driestroom en Gezinshuis.com, een informatieavond over het starten van een gezinshuis.

In een gezinshuis krijgen kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen een vervangende ‘thuis’. Zij die in aanmerking komen voor een gezinshuis hebben vaak complexe problemen, op meerdere leefgebieden. Gezinshuisouders zijn dan ook de vaste opvoeders en bieden professionele begeleiding, 24 uur per dag en 7 dagen per week. De jeugdige wordt opgenomen in het eigen gezin van de gezinshuisouders, in een gewoon huis in een gewone buurt. Gezinshuisouder zijn is een betaalde baan, waarvoor je een pedagogische en/of didactische opleiding nodig hebt met ervaring op MBO of HBO niveau.

Informatieavond

Ben je benieuwd wat het inhoud om gezinshuisouder te zijn en een gezinshuis te starten? Kom dan naar de informatieavond op 28 november om 19.00 in gemeenschapshuis Oase, Bachstraat 51 in Sittard. Hoogleraar Peer van der Helm vertelt je meer over uithuisgeplaatste kinderen en wat het inhoud om gezinshuisouder te zijn. Daarnaast kun je kennismaken met organisaties op het gebied van gezinshuizen zoals Xonar, Stichting Driestroom en Gezinshuis.com en delen gezinshuisouders hun ervaringen. Ook andere vormen van opvang komen aan bod tijdens de avond. Wil je aanwezig zijn, stuur dan een mail naar djz@maastricht.nl.

xonar-hv-gezinshuis-th.jpg