Cliëntenraad

XONAR hecht er veel belang aan dat cliënten, de ouders van kinderen die gebruik maken van de hulpverlening van XONAR, inspraak hebben binnen onze organisatie. Zij weten immers vaak heel goed wat er verbeterd kan worden aan de hulpverlening. XONAR weet dat en stimuleert daarom dat cliënten meepraten, meedenken en adviseren. Ook in de wet is geregeld dat cliënten er recht op hebben om via een cliëntenraad hun belangen binnen de zorgaanbieder te behartigen. De cliëntenraad behandelt altijd zaken die voor alle cliënten (of een groep) van belang zijn. Het gaat dus nooit om het individuele belang of de klacht van één cliënt. Onze cliëntenraad bestaat momenteel uit vijf leden en twee ondersteuners vanuit XONAR.

Wilt u meer weten over de cliëntenraad? XONAR Folder Clientenraad 2018 [PDF]

Contact Cliëntenraad XONAR07_xonar-news.jpg

Randwycksingel 35
6229 EG Maastricht

043 – 604 55 55 | cliëntenraad@xonar.nl