Hulp dichtbij

Een opstandige puber die niet meer luistert of een driftige peuter die licht ontvlambaar is. Is er sprake van een psychiatrische stoornis of misschien bent u ouder van een lichtverstandelijk beperkt kind? Eén ding staat in ieder geval vast: De situatie thuis is dermate gecompliceerd dat u er zelf niet meer uitkomt.

XONAR is er dan als specialist in jeugd &opvoedhulp voor u en voor uw zoon of dochter.

Wij maken samen met u een heldere analyse van de problematiek en bepalen vervolgens samen met u hoe we deze problematiek aanpakken. Voor deze aanpak hebben wij verschillende bewezen en werkzame methodieken die we inzetten op basis van de analyse en wel zo belangrijk op basis van wat op dat moment het beste is voor uw kind. Het belang van het kind en het functioneren binnen het gezin staan bij ons dan ook altijd voorop.

XONAR helpt het liefst bij u thuis. Jullie leren samen in de eigen vertrouwde omgeving hoe jullie als gezin op een andere manier om kunnen gaan met lastige situaties. En beter nog: Hoe jullie deze situaties in sommige gevallen kunnen voorkomen.

Wat bieden wij? 

 • (Dreigend) School- of werkuitval
  Klik hier voor de volledige productflyer

XONAR biedt intensieve en effectieve hulp aan jeugdigen die voortijdig school verlaten of dreigen te verlaten. Het overgrote deel van de jeugdigen gaat na deze hulp weer terug naar school en behaalt een diploma. Neem nou Jim van 15 jaar. Hij is doorverwezen naar XONAR, omdat hij agressief gedrag vertoont op school. Zijn leraren weten niet meer wat ze moeten doen om zijn ruziezoekende gedrag te keren en ook de ouders van Jim lukt dit niet. Inmiddels weigert Jim al een aantal weken om naar school te gaan. Lees meer.
 

 • Acute zorg
  Klik hier voor de volledige productflyer

XONAR biedt acute zorgverlening wanneer er sprake is van acuut gevaar in een onveilige opvoedingssituatie (door fysiek, psychisch of seksueel geweld). Onze hulp is gericht op onmiddellijk herstel van veiligheid en stabiliteit. XONAR is de enige organisatie in Zuid-Limburg die deze specialistische vorm van opvoedhulp in onveilige situaties biedt. Ons meldpunt is 24 uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaar via het nummer: (043) 604 55 77. Lees het verhaal van de dreigende situatie in het gezin waarvan de 4-jarige Daan en de zes maanden oude Larissa deel uitmaken. Hun veiligheid is in het gedrang.
 

 • Autismehulpverlening
  Klik hier voor de volledige productflyer

XONAR biedt hulp aan jeugdigen met (een vermoeden van) autisme en hun gezin. Onze gespecialiseerde hulp ondersteunt ouders bij het opvoeden van hun kind met autisme en jeugdigen bij het opgroeien met (een vorm van) autisme. Lees het verhaal van de elfjarige Janneke, wiens gedrag lange tijd niet te begrijpen was voor haar ouders. Tot het moment dat er een diagnose werd gesteld. Janneke bleek een zware vorm van ADHD en Asperger te hebben. Met deze diagnose klopten de ouders bij XONAR aan voor hulp. Lees verder wat XONAR heeft gedaan en wat er is bereikt.
 

 • Hulp bij ernstige opvoed- en opgroeiproblematiek
  Klik hier voor de volledige productflyer.

XONAR biedt hulp aan gezinnen waarbij er sprake is van gezins-, opvoedings- en/of gedragsproblematiek. Vaak zijn er al andere hulpverleners betrokken geweest bij het gezin, maar zijn de problemen nog niet voldoende opgelost. Onze gespecialiseerde hulp helpt ouders bij het opvoeden en richt zich, als dat nodig is, ook op gedragsproblemen van kind(eren) en de leefsituatie van het gezin. Het positief opvoeden programma van XONAR, ook wel bekend als Triple P, biedt uitkomst. Dat wordt duidelijk aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk. Lees meer.
 

 • Ontwikkelen naar zelfstandigheid
  Klik hier voor de volledige productflyer

XONAR biedt aan jeugdigen die niet langer thuis kunnen wonen, begeleiding naar een zelfstandig leven. Door de gespecialiseerde en intensieve aanpak van onze ervaren professionals, is de jeugdige in staat om na de hulp op eigen kracht en met steun van mensen die belangrijk voor hem/haar zijn zelfstandig te wonen. Lees het verhaal van de aanvankelijk thuisloze Willem (17).
 

 • Trauma- en geweldverwerking (bij seksueel misbruik en huiselijk geweld)
  Klik hier voor de volledige productflyer

XONAR biedt gespecialiseerde hulp aan jeugdigen en vrouwen (al dan niet met kind(eren)) die in aanraking zijn geweest, met acuut of meervoudig geweld. Onze hulp is gericht op het herstellen van veiligheid en op de verwerking van mogelijke trauma's zodat de levenskwaliteit toeneemt, de opvoedrelatie in een gezin verbetert en het maatschappelijk functioneren (weer) mogelijk wordt. We zien dit in het gezin van vader en moeder en hun vijf zoontjes in de leeftijd van anderhalf tot negen jaar oud, van wie de oudste, Jeroen, ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoont. Lees meer.

Wilt u weten of uw kind hulp kan krijgen van XONAR of wilt u professioneel advies? Klik hier.