Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin dan thuis gaat wonen. De reden hiervoor is meestal dat er bepaalde problemen spelen binnen het gezin. Wij kijken altijd eerst of deze problemen thuis opgelost kunnen worden.

Zijn de problemen thuis te groot, dan zoeken we naar een andere oplossing. Pleegzorg is hierbij de eerste keuze, omdat deze vorm van opvang het dichtst bij de normale gezinssituatie blijft. We gaan altijd eerst op zoek naar een pleeggezin in het eigen netwerk van de ouders en het kind. Lukt dat niet, dan kunnen we een beroep doen op ons bestand met pleegouders. Deze mensen zijn allemaal zorgvuldig door ons gescreend en opgeleid als pleegouder.

Pleegzorg vormen

Pleegzorg kent vele vormen. Het kan zijn dat een kind zeven dagen in de week bij een pleeggezin gaat wonen, maar ook af en toe een weekend of in de vakanties. Dat hangt af van wat het beste is voor het kind en van de thuissituatie. Soms is een korte periode voor ouders en kind genoeg om de problemen aan te pakken, zodat de ouders de opvoeding weer aankunnen. Pleegzorg kan ook langere tijd duren.

U blijft een belangrijke spil voor uw kind

Als uw kind in een pleeggezin gaat wonen dan is dat ingrijpend. Voor uw kind, maar zeker ook voor u. U bent de vader of moeder, en dat blijft zo. Oók als uw kind tijdelijk niet meer bij u woont. Daarom is het belangrijk dat u samen met uw hulpverlener(s) bespreekt hoe u betrokken kunt blijven bij uw kind tijdens de plaatsing in een pleeggezin. Als ouder hebt u veel invloed op een goed verloop daarvan. U kunt informatie geven over de ontwikkeling van uw kind tot nu toe, waar het graag mee speelt, wat het graag lust. U kunt uw kind iets van thuis meegeven, zoals een fotoboekje of een knuffel. Ook helpt het als uw kind merkt dat u het goed vindt dat hij of zij een tijd in een pleeggezin verblijft. Samen met alle betrokkenen wordt bekeken wat mogelijk en goed is voor u en uw kind. Als het kan, komt uw kind weer bij u thuis wonen.

Voor landelijk vastgestelde procedures en meer informatie voor u als ouder(s) van een pleegkind, kunt u hier terecht. Natuurlijk kunt u ook altijd uw vragen voorleggen aan uw begeleider vanuit XONAR.

Wat bieden wij?

  • Acute zorg
    Klik hier voor de volledige productflyer

XONAR biedt acute zorgverlening wanneer er sprake is van acuut gevaar in een onveilige opvoedingssituatie (door fysiek, psychisch of seksueel geweld). Onze hulp is gericht op onmiddellijk herstel van veiligheid en stabiliteit. XONAR is de enige organisatie in Zuid-Limburg die deze specialistische vorm van opvoedhulp in onveilige situaties biedt. Ons meldpunt is 24 uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaar via het nummer: (043) 604 55 77. Lees het verhaal van de dreigende situatie in het gezin waarvan de 4-jarige Daan en de zes maanden oude Larissa deel uitmaken. Hun veiligheid is in het gedrang.
 

  • Pleegzorg en gezinshuis
    Klik hier voor de volledige productflyer.

XONAR biedt hulp aan jeugdigen voor wie het echt niet meer mogelijk is om thuis te wonen. Gezinnen hebben dan meestal al met veel hulpverleners te maken gehad. De problemen blijken echter zo groot, dat het niet verantwoord is om jeugdigen thuis te laten opgroeien. Lees het verhaal van Evi, een baby'tje van een half jaar oud. Haar ouders zijn niet meer bij elkaar. Ze woont bij haar moeder die niet voor haar kan zorgen. Het is niet meer veilig en verantwoord om Evi thuis te laten wonen. Lees meer.

Wilt u weten of uw kind hulp kan krijgen van XONAR of wilt u professioneel advies? Klik hier.