Professionals

XONAR gelooft in een( vol)waardige deelname aan de maatschappij van iedereen.  Daarom zetten wij ons maximaal in om dit samen met  en voor onze klanten te realiseren. Dat doen wij met alle kennis, vaardigheden en creativiteit die we zelf bezitten of kunnen ontsluiten, maar vooral met passie en bezieling.

XONAR werkt actief samen met ketenpartners in de zorg. Naast hulpverlening doen wij ook aan preventie, door het geven van voorlichting en cursussen. Samen met de gemeenten, scholengemeenschappen, het bedrijfsleven en andere hulpinstanties zijn wij actief in het aanpakken en voorkomen van hulpvragen en problemen op het gebied van opgroeien, ontwikkeling en veiligheid. XONAR heeft veel expertise in huis. Heeft u vragen over specifieke jeugdhulp neem dan contact op met onze specialisten.