Ketensamenwerking

Om onze ambities voor een gelukkige jeugd waar te maken, werken we samen met diverse partners. Door onze krachten en kennis te bundelen bieden we kinderen, jongeren en hun ouders een brede vormen van hulp aan. Tegelijkertijd kunnen we maatwerk leveren voor specifieke problematiek.

XONAR werkt actief samen met ketenpartners in de zorg en daarbuiten. Naast hulpverlening richten wij ons ook op preventie. Samen met de gemeenten, scholengemeenschappen, het bedrijfsleven en andere hulpinstanties zijn wij actief in het aanpakken en voorkomen van hulpvragen.

Samenwerken vinden wij ontzettend belangrijk. Want alleen samen kunnen we garant staan voor een goede afstemming en samenhang in het ondersteunen van jeugdigen en hun gezinnen. Vanuit hun wens en behoeften.

Voorbeelden van samenwerkingsvormen waarbij XONAR betrokken is:

Traumacentrum Limburglogo traumacentrum.png

Traumacentrum Limburg is een samenwerkingsverband van XONAR, Koraal en Mondriaan. Als samenwerkingsverband hebben wij onze kennis en onze hulp gebundeld. Hierdoor zijn wij in staat een compleet trauma-aanbod te bieden. Het Traumacentrum werkt voor kinderen en jongeren van 0-23 jaar die te maken hebben (gehad) met geweld en/of andere traumatische gebeurtenissen. Ook ouders kunnen binnen het Traumacentrum een eigen behandeling krijgen voor hun trauma. Wij bieden onze hulp aan vanuit 1 aanmeldpunt voor heel Limburg.

JENS logo witte achtergrond.PNG

JENS voert in Heerlen, Landgraaf en Voerendaal de basishulp jeugd uit. Hieronder verstaan we zowel het preventieve jeugd- en jongerenwerk als de ambulante begeleiding en behandeling. JENS is een coöperatie van 7 kernpartners (Alcander, Koraal, Meander, Mondriaan, Radar, Welsun en XONAR) en werkt samen met ruim 25 onderaannemers en leveranciers. Hierdoor is binnen JENS alle kennis aanwezig om kinderen en jongeren gezond en sterk te laten opgroeien. JENS is gegund voor de periode 2019-2022.

Centrum Seksueel Geweld Limburglogo csg.jpg
Centrum Seksueel Geweld is een plek waar slachtoffers van aanranding of verkrachting alle hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben. Het Centrum Seksueel Geweld is een samenwerking van de politie, het Laurentius ziekenhuis, de GGD en XONAR. XONAR biedt hierin het meldpunt voor vragen en aanmeldingen alsook de psychosociale ondersteuning


Samen Leven Kerkrade

In Kerkrade hebben de organisaties MeanderGroep Zuid-Limburg, LEVANTOgroep, SGL, XONAR, Impuls, Radar, het Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kerkrade en de gemeente Kerkrade de handen ineengeslagen. Want door krachten te bundelen en mogelijkheden beter op elkaar af te stemmen, kan men meer betekenen voor de mensen die zorg en hulp nodig hebben.