Pleegouder worden

Als u belangstelling heeft voor het pleegouderschap, is een eerste stap het aanvragen van schriftelijke informatie of informatie verkrijgen via een gesprek met een medewerker van XONAR pleegzorg. Vul hiervoor het aanvraagformulier in of neem telefonisch contact met ons op.

Informatiepakket Pleegzorg XONAR aanvragen

Informatiepakket en informatiebijeenkomst
Als u het aanvraagformulier invult, ontvangt u een informatiepakket. Daarin vindt u ook een uitnodiging om een informatiebijeenkomst van XONAR pleegzorg bij te wonen. Een medewerker van pleegzorg zal altijd telefonisch contact met u opnemen om te bekijken of u wilt deelnemen aan deze informatiebijeenkomst of dat een persoonlijk gesprek uw voorkeur heeft.

Gesprek
Wilt u verder uitzoeken of pleegzorg bij u en/of uw gezin past, dan komt een medewerker pleegzorg bij u thuis kennis maken en met u praten over pleegouderschap. Op basis van dit gesprek beslissen jullie gezamenlijk of u wilt starten als aspirant-pleegouder.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor het pleegouderschap, dient u minimaal 21 jaar oud te zijn. Ook moet u een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) kunnen overleggen. Deze wordt door ons aangevraagd. 

Voorbereidingsprogramma STIP
Nadat de algemene criteria zijn getoetst, kunt u deelnemen aan het voorbereidingsprogramma. Dit programma heet STIP (selectie en training in pleegzorg).
Naast het groepsgewijze programma vindt er een aantal persoonlijke gesprekken plaats bij u thuis. Als u na het volgen van de STIP besluit pleegouder te worden en ook XONAR pleegzorg geen bezwaren ziet, dan wordt uw gezin in het bestand van beschikbare pleegouders opgenomen.