STIP (Selectie en Training In Pleegzorg)

Het is een grote stap om een pleegkind in je gezin op te nemen en voor ieder gezinslid een ingrijpende verandering. Daarom help pleegzorg je daarbij. Het STIP voorbereidingsprogramma is een groepsgewijze voorbereiding op het pleegouderschap. Wij, maar ook onze pleegouders, geloven zeer in deze voorbereiding.

Het programma bestaat uit 5 groepsbijeenkomsten waarin verschillende thema’s aan bod komen zoals:

  • ouders en familie
  • gedrag van pleegkinderen
  • effecten van pleegzorg op je gezin en
  • omgeving en samenwerking met ouders en instanties

Ook de eigen kinderen worden betrokken bij dit programma. Ook is er een panelbijeenkomst, inclusief een kinderprogramma. Tijdens deze bijeenkomst neemt u mensen uit uw netwerk mee en gaan jullie in gesprek met pleegouders, ouders, begeleiders pleegzorg en andere aan pleegzorg gerelateerde mensen.

Tijdens het programma onderzoek je zelf, samen met de trainers, of pleegzorg past bij jou en je gezin. Ook wordt na deelname duidelijk welke vorm van pleegzorg voor jou en je gezin het meest geschikt is.

Vooraf en halverwege het programma vinden huisbezoeken plaats. Aan het einde van het programma is er een afrondend gesprek. Als jij en zowel XONAR van mening zijn dat pleegzorg bij je past, word je opgenomen in het bestand als pleegouder.

Voor pleegouders die opvang (willen) bieden aan een kind uit hun eigen netwerk, geldt een andere voorbereidings- en selectieprocedure.

Voor meer informatie: mail naar pleegzorg@xonar.nl

 Team matching pleegzorg.jpg