Resultaten P-toets

Uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Praktikon.

Rapportcijfer 8

Hoge score contact en bejegening

XONAR is continu bezig om haar kwaliteit te verbeteren. Dit geldt zowel naar cliënten toe als naar de pleegouders. Om dit te kunnen doen is het nodig om te weten hoe onze cliënten en pleegouders de hulpverlening van XONAR ervaren. Bij cliënten wordt hiervoor al jarenlang de Exit-vragenlijst gebruikt.
Als de cliënt XONAR verlaat krijgen ouders en jongeren > 12 jaar een Exit-vragenlijst toegestuurd met de vraag deze in te vullen. Voor pleegouders bestaat deze Exit-vragenlijst niet. Om de tevredenheid van pleegouders in kaart te brengen hebben we in december de P-toets 2.0 ingevoerd en afgenomen.

Download de pdf - resultaten P-toets XONAR