Trainingen en cursussen voor pleegouders

Pleegouderschap is deskundig werk en geen liefdadigheid, hoewel genegenheid voor het pleegkind de allerbelangrijkste factor is om dit werk goed te kunnen doen. Van pleegouders wordt deskundigheid gevraagd op verschillende gebieden.

XONAR vindt het van groot belang om te investeren in deskundigheidsbevordering van pleegouders.

Kijk in het submenu voor de verschillende trainingen en cursussen die we aanbieden.