Wil je de regie over je leven in eigen hand nemen?
Wil je je eigen kwaliteiten (her)ontdekken?
Wil je je eigen talenten, krachten en passie(s) (her)ontdekken?
Wil jij (weer) participeren in onze samenleving?

Wil jij een nieuwe toekomst?
XONAR Vrouwenopvang en Hulpverlening organiseert in opdracht van de gemeente Maastricht, De Nieuwe Toekomst.

XONAR Vrouwenopvang en Hulpverlening biedt opvang en begeleiding aan vrouwen en hun kinderen die in aanraking zijn gekomen met geweld in een afhankelijkheidsrelatie, eergerelateerd geweld en/of mensenhandel. Tevens wordt opvang en begeleiding geboden aan jonge ouders vanaf 18 jaar.

De Nieuwe Toekomst is gericht op het ondersteunen van vrouwen die in aanraking zijn gekomen met geweld in afhankelijkheidsrelaties. De Nieuwe Toekomst zet, samen met jou, stappen richting een opleiding, werk of een andere vorm van participatie in onze samenleving. Dit levert een bijdrage aan economische
zelfstandigheid en eigen herstel. Onderzoek heeft aangetoond dat financiële zelfstandigheid, opbouw van een sociaal netwerk en opbouw van zelfvertrouwen belangrijke factoren zijn bij het stoppen van huiselijk geweld.

Voor wie?
De Nieuwe Toekomst is er voor vrouwen die te maken hebben gehad met geweld in een afhankelijkheidsrelatie en die, tijdens of na een periode van opvang en/ of hulpverlening toe zijn aan het zetten van stappen op weg naar een betere toekomst voor henzelf en hun eventuele kinderen.

Onze werkwijze
De Nieuwe Toekomst start met tien tweewekelijkse groepsbijeenkomsten in een veilige en stimulerende omgeving begeleid door een professionele trainer. Vanaf de vierde groepsbijeenkomst wordt iedere deelnemer gekoppeld aan een individuele coach die begeleiding biedt bij het realiseren van de persoonlijke doelen. Deze coach blijft het gehele traject betrokken bij de deelnemer.

De groepsbijeenkomsten vinden plaats op een vast dagdeel. De nadruk ligt hier
op het ontdekken van talenten, krachten en het stellen van doelen. Tevens zijn er
huiswerkopdrachten die zowel individueel als in groepsverband worden gedaan.
De training De Nieuwe Toekomst duurt ongeveer negen maanden. Deelname aan
De Nieuwe Toekomst is kostenloos en kinderopvang is mogelijk.

Voorwaarden
Om deel te kunnen nemen aan De Nieuwe Toekomst zijn er een aantal
voorwaarden:
• Je beheerst de Nederlandse taal redelijk tot goed.
• Je bent woonachtig in Maastricht-Heuvelland.
• Je bent gemotiveerd om negen maanden lang actief deel te nemen
aan onze training.

Download de folder De Nieuwe Toekomst