Pleegzorg en

Gezinshuizen

Soms zijn er binnen een gezin zoveel problemen dat het voor het kind beter is om tijdelijk ergens anders te gaan wonen. Dat kan bijvoorbeeld in een gezinshuis. Een gezinshuis is een gewoon gezin in een normaal woonhuis. Zij hebben een lang voorbereidingstraject gehad, en tenminste één van beide gezinshuisouders is een professioneel opgeleid pedagogisch hulpverlener. Ook is hij of zij volledig beschikbaar voor de zorg en ondersteuning voor de kinderen die in het gezinshuis wonen. In een gezinshuis wonen maximaal vier kinderen, plus de eventuele eigen kinderen van de gezinshuisouders.

U blijft een belangrijke spil voor uw kind

Als uw kind in een gezinshuis gaat wonen dan is dat ingrijpend. Voor uw kind, maar zeker ook voor u. U bent de vader of moeder, en dat blijft zo. Oók als uw kind tijdelijk niet meer bij u woont. Daarom is het belangrijk dat u samen met uw hulpverlener(s) bespreekt hoe u betrokken blijft bij  de opvoeding van uw kind tijdens de plaatsing in een gezinshuis. Als ouder hebt u veel invloed op een goed verloop daarvan. U kunt informatie geven over de ontwikkeling van uw kind tot nu toe, waar het graag mee speelt, wat het graag lust. U kunt uw kind iets van thuis meegeven, zoals een fotoboekje of een knuffel. Ook helpt het als uw kind merkt dat u het goed vindt dat hij of zij een tijd in een gezinshuis verblijft. Samen met alle betrokkenen wordt bekeken wat mogelijk en goed is voor u en uw kind. Als het kan, komt uw kind weer bij u thuis wonen.

XONAR werkt samen met gezinshuizen van Gezinshuis.com. Op hun website leest u meer over deze organisatie.