Sluit deze website
Open je Wereld

voor Pleegzorg

Open je wereld.nu is een initiatief van Pleegzorg Nederland om meer mensen te interesseren voor het pleegouderschap, zodat elk kind zo thuis mogelijk kan opgroeien.

Ieder jaar zijn er landelijk 3500 nieuwe pleegouders nodig om alle kinderen die niet thuis kunnen wonen een stabiele omgeving te bieden. De nieuwe campagne is financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van VWS.

Pleegzorg Nederland is een samenwerkingsverband van pleegzorg organisaties in Nederland en onderdeel van Jeugdzorg Nederland, de brancheorganisatie voor organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering bieden. XONAR behoort tot de deelnemende pleegzorg organisaties.

Meer informatie over de campagne is hier te vinden >