Vergoeding van je reiskosten

Regeling A

De reiskostenregeling van XONAR wordt per 01-01-2020 aangepast. Er komen hier twee regelingen voor in de plaats. Regeling A betreft een vaste woon-werkvergoeding voor medewerkers met een vaste standplaats. Regeling B betreft een variabele onkostenvergoeding op basis van daadwerkelijk gereden kilometers voor medewerkers die geen vaste standplaats hebben.

Voor

wie?

Regeling A is van toepassing op medewerkers binnen XONAR met een vaste standplaats. Hieronder vallen onder andere medewerkers van XONAR services, stafmedewerkers, medewerkers residentie etc.

Hoe

werkt het?

Om een vaste berekening per maand te kunnen maken zijn twee elementen van belang.

 1. Standplaats
  De medewerker heeft een vaste standplaats waar hij/zij werkzaamheden verricht. Er zijn binnen XONAR drie vaste standplaatsen:
  - Maastricht, Randwycksingel 35
  - Heerlen, Heerlerbaan 142
  - Limbricht, Onderste Sittarderweg 2
  Het is ook toegestaan om vanuit thuis te werken. Indien dit incidenteel gebeurt zal de medewerker niet gekort worden op de vaste woon-werkvergoeding.
 2. Arbeidspatroon
  De medewerker heeft een vast arbeidspatroon (per één of per twee weken). Op basis van het aantal gewerkte uren wordt het aantal reisdagen bepaald:
  - Minder dan 10 uur per week - 2 reisdagen
  - Tussen 10 en 19 uur per week - 3 reisdagen
  - Tussen 20 en 32 uur per week - 4 reisdagen
  - Meer dan 32 uur per week - 5 reisdagen

Voor medewerkers met een min-max contract wordt de woon-werkvergoeding berekend op het gemiddeld aantal uren.

Tegemoetkoming

& uitbetaling

Tegemoetkoming woon-werkverkeer
Woon-werkverkeer wordt vergoed à € 0,10 per kilometer, met een maximum van 30 km per enkele reisafstand (dat betekent dus maximaal 60 km per dag). Indien de medewerker een grotere reisafstand heeft dan kan dit, net als voorheen, worden gecompenseerd via fiscale uitruil aan het einde van het kalenderjaar. Conform regels van de belastingdienst geldt een maximum van 214 dagen (op basis van een fulltime dienstverband) per jaar waarover de medewerker een vergoeding mag ontvangen. Hierin is rekening gehouden met verlof, feestdagen etc.

Tegemoetkoming dienstreizen
Ook als de medewerker een vaste standplaats heeft kan het voorkomen dat deze daarnaast dienstreizen maakt. Dit zijn overige reizen in het kader van werk, tussen locaties van XONAR of naar andere adressen. Om hier aanspraak op te kunnen maken dient de standplaats als het beginpunt van de dienstreis te worden ingegeven. Dienstreizen worden vergoed à € 0,33 per kilometer en dienen maandelijks te worden geregistreerd en ingediend via een declaratieformulier in Youforce. Indien je gebruikmaakt van de app ritmeter voor je huidige registratie, mag je deze blijven gebruiken voor het registreren van je dienstreizen. Het woon-werk verkeer hoef je niet meer in deze app te registreren.

Tegemoetkoming studiereizen
Voor reizen in het kader van studie, waaronder deelname aan congressen, heeft de medewerker recht op een vergoeding van reiskosten tegen een tarief van € 0,10 per kilometer of het laagste tarief openbaar vervoer. Deze kosten kunnen via een declaratieformulier worden ingediend in Youforce.

Uitbetaling
De vergoeding wordt maandelijks uitbetaald tegelijk met het salaris. De verantwoordelijkheid voor een juiste en tijdige registratie en indiening van de dienstreiskosten en/of de studiereiskosten ligt bij de medewerker zelf.

Wijzigingen

en afwezigheid

Wijzigingen
Het bedrag van de vaste woon-werkvergoeding kan in enkele gevallen gewijzigd worden, namelijk op het moment dat:

 1. Het aantal werkdagen per week van de medewerker structureel wijzigt.
 2. De afstand van het huisadres van en naar de standplaats wijzigt.

De medewerker dient deze wijzigingen zelf te registreren in Youforce.

Afwezigheid
Indien de medewerker langer dan 6 aaneengesloten weken afwezig is, wordt de woon-werkvergoeding de volgende kalendermaand stopgezet. De tegemoetkoming wordt weer geactiveerd in de maand na volledige hervatting van de werkzaamheden. Indien er sprake is van een langere periode van ziekteverzuim wordt dit per situatiebekeken.

Heb je nog

vragen?

Heb je nog vragen? Dan kun je natuurlijk altijd contact opnemen met team HR via servicedeskhr@xonar.nl