Vergoeding van je reiskosten

Regeling B

De reiskostenregeling van XONAR wordt per 01-01-2020 aangepast. Er komen hier twee regelingen voor in de plaats. Regeling A betreft een vaste woon-werkvergoeding voor medewerkers met een vaste standplaats. Regeling B betreft een variabele onkostenvergoeding op basis van daadwerkelijk gereden kilometers voor medewerkers die geen vaste standplaats hebben, waarbij de medewerker de maandelijks gereden kilometers declareert via de app ritmeter.

Voor

wie?

Regeling B is van toepassing op medewerkers binnen XONAR die geen vaste standplaats hebben. Hieronder vallen de volgende functies:

  • Ambulant hulpverlener
  • Pedagogisch gezinsbegeleider
  • Medewerker VSM
  • Begeleider pleegzorg
  • Medewerker bereikbaarheidsdienst
  • Medewerker talentpool
  • Gedragswetenschapper
  • Psychodiagnostisch medewerker

Tegemoetkoming

& uitbetaling

Tegemoetkoming woon-werkverkeer
Indien de eerste rit van de dag van een medewerker van thuis naar een XONAR locatie is geldt dit als woon-werkverkeer. Hetzelfde geldt als de laatste rit van de dag van een medewerker van een XONAR locatie naar huis is. De reden waarom je op de XONAR locatie was maakt dus geen verschil (administratie of cliëntcontact). Ook voor mensen in de a-regeling (dus met vaste vergoeding voor woon-werkverkeer) geldt dat ze hun eerste en laatste rit naar XONAR maken omwille van een cliëntcontact en voor hen geldt ook dat dit gezien wordt als woon-werkverkeer. Deze basisafspraak is dus voor eenieder hetzelfde. 

Woon-werkverkeer wordt vergoed à € 0,10 per kilometer, met een maximum van 30 km per enkele reisafstand (dat betekent dus maximaal 60 km per dag). De medewerker registreert dit via de app 'Ritmeter'. De kosten kunnen via een declaratieformulier in Youforce worden ingediend.

Indien de eerste of laatste rit van en naar thuis naar of vanuit een andere locatie dan een XONAR locatie is, ongeacht of dit een cliëntgebonden of een niet-cliëntgebonden contact is, mag deze worden geregistreerd als dienstreis.

Tegemoetkoming dienstreizen
Alle overige reizen in het kader van werk worden aangemerkt als dienstreis. Hiervoor ontvangt de medewerker € 0,33 per kilometer. Ter onderbouwing van de gedeclareerde kilometers en ten behoeve van de belastingdienst moet de medewerker maandelijks een kilometerregistratie indienen waaruit blijkt op welke dag welke route is gereden, hoeveel gereisde kilometers dit zijn en welke adressen zijn bezocht. De medewerker registreert dit via de app 'Ritmeter'. De kosten kunnen via een declaratieformulier in Youforce worden ingediend.

Tegemoetkoming studiereizen
Voor reizen in het kader van studie, waaronder deelname aan congressen, heeft de medewerker recht op een vergoeding van reiskosten tegen een tarief van € 0,10 per kilometer of het laagste tarief openbaar vervoer. Deze kosten kunnen via een declaratieformulier worden ingediend in Youforce.

Uitbetaling
De vergoeding wordt, na indienen en accordering, maandelijks tegelijk uitbetaald met het salaris. De verantwoordelijkheid voor een juiste en tijdige registratie en indiening van de reiskosten ligt bij de medewerker zelf.

Tot 3 maanden na het reizen worden de declaraties dienstreizen nog in behandeling genomen.

Enkele

voorbeelden

Voorbeeld I
Medewerker woont in Heerlen en start de dag op kantoor Maastricht. Het traject Heerlen-Maastricht dient te worden geregistreerd als woon-werkverkeer. Gedurende de dag heeft de medewerker enkele afspraken op externe locaties. Deze ritten dienen geregistreerd te worden als dienstreizen. Op het laatst van de dag heeft de medewerker weer een afspraak op kantoor de Maastricht. De rit naar kantoor Maastricht toe is een dienstreis, de rit vanuit kantoor Maastricht naar huis (Heerlen) is woon-werkverkeer.

Voorbeeld II
Medewerker woont in Heerlen en start de dag bij een cliënt in Sittard. Deze rit dient te worden geregistreerd als dienstreis. Gedurende de dag heeft de medewerker enkele afspraken op externe locaties. Deze ritten dienen geregistreerd te worden als dienstreizen. Op het laatst van de dag heeft de medewerker een afspraak op kantoor de Sittard. De rit naar kantoor Sittard toe is een dienstreis, de rit vanuit kantoor Sittard naar huis (Heerlen) is woon-werkverkeer.

Heb je nog

vragen?

Heb je nog vragen? Dan kun je natuurlijk altijd contact opnemen met team HR via servicedeskhr@xonar.nl