Sluit deze website

Jeugd & Opvoedhulp

XONAR biedt specialistische hulp bij opvoedings- en opgroeiproblemen aan gezinnen in Limburg. Dat kunnen problemen zijn op het gebied van gedrag, autisme of angststoornissen. Maar u kunt ook denken crisishulp, opvang voor jongeren met een ontwikkelingsachterstand en zelfstandigheidstraining.

Lees meer

Pleegzorg

XONAR is de grootste pleegzorgaanbieder in Zuid-Limburg. Ons werkgebied strekt zich uit van Maastricht tot Echt-Susteren in het midden van de provincie Limburg. Wij hebben zo’n 600 pleegkinderen in zorg die worden opgevangen in zo'n 500 pleeggezinnen.

Lees meer

Vrouwenopvang & Hulpverlening

XONAR Vrouwenopvang & Hulpverlening biedt opvang en hulpverlening aan vrouwen, (ex-)partners en kinderen die te maken hebben (gehad) met (huiselijk) geweld.

Lees meer

Opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen

XONAR biedt Beschermde Opvang aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Lees meer
XONAR

Het wordt echt beter

Iedereen ervaart wel eens problemen. Meestal lukt het om met behulp van ouders, vrienden of familie een oplossing te vinden. Maar soms zijn de problemen zo groot dat mensen zich niet meer opgewassen voelen tegen de situatie. Er is onmacht en dat is een behoorlijke inperking van gelukkig zijn.

Onmacht doorbreken
Bij XONAR focussen wij op wat er wel kan en lukt. Wij leren ouders, kinderen en jongeren, vrouwen en vluchtelingen om weer te geloven in hun eigen capaciteiten. Wij helpen hen om hun onmacht te doorbreken en de kracht te vinden die nodig is om hun situatie positief te beïnvloeden. Wij versterken het systeem rondom hen zodat zij samen de macht vinden om de problemen structureel aan te pakken, van generatie op generatie. Zo komt er weer perspectief in hun leven. Zij doen het zelf, alleen met hulp van XONAR.

Bekijk de video
Wat Bruce nodig heeft

Ik heb het leren begrijpen

Kim, moeder van Bruce (4 jaar), had zelf al langer de link naar autisme gemaakt en kreeg sinds kort de bevestiging.

Lees het hele verhaal
Het gaat nu zo veel beter

Een ander meisje dan twee jaar geleden

Emma is een vrolijke meid van 12 jaar en staat op het punt om de basisschool af te ronden. Toch was dit zo’n twee jaar geleden heel anders. Emma zat niet goed in haar vel en had een slecht zelfbeeld. Hiervoor heeft ze hulp gekregen vanuit XONAR.

Lees het hele verhaal
Emma en Melanie Emma en Melanie
Bewegen is

Werken aan een stevig fundament

Frank Dassen is ambulant hulpverlener binnen de tak autisme van XONAR. Hij vertelt over de kracht van beweging.

Lees het hele verhaal
De kracht van bewegen De kracht van bewegen