Sluit deze website
XONAR

Gezinshuizen

Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van jeugdhulp voor kinderen en jongeren die (tijdelijk) niet meer bij ouders, in een pleeggezin of zelfstandig kunnen wonen. Een gezinshuis is een gewoon huis in een gewone buurt, waar gezinshuisouders (echtpaar of samenwonend stel) kinderen opvangen. Gezinshuisouders vormen de vaste basis en bieden professionele opvoeding, zorg en ondersteuning. Anders dan in een leefgroep zijn gezinshuisouders er 24 uur per dag en 7 dagen per week, en anders dan een pleeggezin zijn gezinshuisouders professionele opvoeders. Een gezinshuis biedt het vanzelfsprekende van een gezin waar mogelijk en professionele zorg op kleine, persoonlijke schaal waar nodig.

De kinderen die in een gezinshuis worden geplaatst, hebben veel beschadigende ervaringen opgedaan waardoor zij meerdere en ingewikkelde problemen hebben. Vaak komen kinderen uit een gezin waar ze niet veilig kunnen opgroeien en is er sprake van een lange hulpverleningsgeschiedenis. Daarom heeft ten minste één van de gezinshuisouders een opleiding om te werken met kinderen die verschillende problemen tegelijkertijd hebben. Op die manier kunnen ook deze kinderen profiteren van ‘het gewone gezinsleven’. Een plaatsing in het gezinshuis is langdurig, tenzij het kind terug naar huis kan.

Hieronder vindt u het aanmeldformulier 'informatieaanvraag' waar u meer informatie kunt aanvragen over wat er komt kijken bij het runnen van een gezinshuis en hoe u een gezinshuis kunt starten. Als u verder scrolt vindt u meer informatie over XONAR gezinshuizen.

Informatieaanvraag

Hoe heeft u XONAR gezinshuizen gevonden?*


Heeft u de privacyverklaring gelezen en gaat u hiermee akkoord?*

 


Een XONAR Gezinshuis

Een XONAR Gezinshuis

Twee gezinshuisouders en een gedragswetenschapper over het runnen van een gezinshuis

Werk en privé met elkaar verbonden

In een gezinshuis zijn werk en privé van gezinshuisouders vervlochten. Een gezinshuisouder is als professioneel opvoeder werkzaam in zijn of haar eigen huis en leefomgeving. Gezinshuisouders stellen hun eigen huis open om 24 uur per dag, 7 dagen per week de verantwoordelijkheid voor de opvoeding, zorg en ondersteuning van de kinderen te dragen. Het eigen gezinsleven, de privésituatie en het sociale netwerk worden ingezet als hulpvorm. Ook is er goed contact met de gemeenschap: school, buren, buurt, plek voor geloofsovertuiging, verenigingen. Verder ontvangen kinderen in gezinshuizen meestal therapie en/of training. Gezinshuisouders spelen een belangrijke rol in de transfer van therapieën en trainingen naar het gewone leven.

Gezinshuisouders streven ernaar om in een gezinshuis hun eigen en andermans kinderen maximale groei en ontwikkeling mee te geven door middel van ‘het gewone leven’ en het gevoel erbij te mogen horen. Het maximumaantal in een gezinshuisgeplaatste kinderen is afhankelijk van de draagkracht en draaglast van een gezinshuis, maar nooit meer dan vier tot zes. Wanneer er ook eigen kinderen in huis wonen, is het totaal aantal kinderen niet groter dan acht. Gezinshuisouders werken vanuit zelfstandig ondernemerschap en ontvangen een dagvergoeding per kind.

Wat verwachten wij van een gezinshuisouder?

Een gezinshuisouder kan vanuit deskundigheid de opvoeding en het gezinsleven aanpassen aan wat ieder kind nodig heeft. Gezinshuisouders observeren, begeleiden, behandelen, ondersteunen de in het gezinshuis geplaatste kinderen. Daarnaast onderhouden gezinshuisouders het contact met de biologische ouders of andere familieleden van de kinderen. De plaatsing van een kind in een gezinshuis is ook voor zijn of haar ouders heel ingrijpend. Ze blijven immers de vader of moeder van het kind. Gezinshuisouders zetten zich actief in voor het behoud en het verbeteren van het sociale netwerk van het kind. Verder zien gezinshuisouders toe op de dagelijkse gang van zaken. Kinderen gaan naar school, mogen vriendjes en vriendinnetjes mee naar het gezinshuis nemen en een hobby beoefenen.

Een gezinshuisouder beschikt over specifieke kennis, vaardigheden en competenties om voor kinderen met complexe problematiek te kunnen zorgen. In het bijzonder kennis over trauma- en hechtingsproblematiek en vaardigheden in systeemgericht werken en traumasensitief opvoeden. Daarnaast wordt van gezinshuisouders verwacht dat zij:

 • Een positieve kijk hebben op het leven en denken in oplossingen;
 • Realistische verwachtingen hebben rondom de ontwikkeling van in hun gezinshuis geplaatste kinderen;
 • Doorzetters zijn en een goed inlevings- en acceptatievermogen hebben; en
 • Ondernemend, creatief en flexibel zijn, en in staat zijn om, waar nodig, te improviseren.

Wat kunt u van XONAR verwachten?

Ondersteuning van gezinshuisouders en hun eigen kinderen is een essentieel onderdeel van de zorg in gezinshuizen. XONAR koppelt een geregistreerde begeleider aan elk gezinshuis. De begeleider bezoekt regelmatig het gezinshuis en coacht gezinshuisouders door kritische vragen te stellen, gedrag te spiegelen en erkenning te geven waar nodig. Ook geeft de begeleider de gezinshuisouders de ruimte om te kunnen sparren. Daarnaast is er een geregistreerd gedragswetenschapper betrokken die meekijkt naar de uitvoering van de zorg zoals besproken in het hulpverleningsplan en kan adviseren bij complexe casuïstiek. Samen met de gezinshuisouders zijn de begeleider en gedragswetenschapper verantwoordelijk voor de juiste hulp en begeleiding aan ieder kind.

Een andere belangrijke rol vervult XONAR tijdens de matching tussen het gezinshuis en het toekomstige gezinshuiskind. Bij een nieuwe plaatsing in een gezinshuis, onderzoekt de gedragswetenschapper samen met gezinshuisouders wat de (on)mogelijkheden van het gezinshuis zijn. Vervolgens wordt de tijd genomen voor een kennismakings- en wentraject, waarbij met alle betrokkenen over wensen en verwachtingen wordt gesproken.

Verder faciliteert XONAR bijeenkomsten voor gezinshuisouders, zodat er eenvoudig contact met elkaar (zowel met gezinshuisouders als XONAR) kan worden gelegd.

Zelf een gezinshuis starten

XONAR werkt samen met gezinshuizen die via een overeenkomst van opdracht voor XONAR werken en met gezinshuizen die via de franchiseconstructie van gezinshuis.com werken. Op de website van gezinshuis.com leest u meer over deze organisatie.

Wanneer u een gezinshuis wilt starten, dient u te voldoen aan vier basiseisen:

 • Minstens één van de gezinshuisouders beschikt over een relevante, afgeronde HBO - opleiding en SKJ-registratie. Het is ook mogelijk dat deze ouder een afgeronde MBO4 opleiding in zorg en welzijn heeft en bezig is met een EVC- traject. Dit traject moet binnen 2 jaar na aanvang van het EVC-traject zijn afgerond en leiden tot een SKJ-registratie;
 • U heeft ervaring met opvoeden en een passie voor werken met jeugd;
 • U beschikt over pedagogische vaardigheden voor het in een gezinssituatie begeleiden van jeugdigen;
 • U kunt een Verklaring Omtrent het Gedrag voorleggen.

Indien u voldoet aan de basiseisen, gaan we graag het screeningstraject met u in. XONAR vindt het belangrijk dat uithuisgeplaatste kinderen terecht komen bij gezinshuisouders die echt geschikt zijn, elkaar aanvullen en tegelijkertijd zelfstandig kunnen ondernemen. Daarom is de screening een intensief traject, waarin onder andere wordt gekeken naar de persoonseigenschappen (aard, aanleg, karakter, kwaliteiten), professionele achtergrond, kennisniveau en motivatie.

Onderstaand staat in 8 stappen het verloop van het traject omschreven. Bent u geïnteresseerd? Vul dan het formulier onderaan deze pagina in. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

De 8 stappen

naar het worden van een gezinshuis

 • Stap 1 – Kennismaking Eerste gesprek met de screener van XONAR
 • Stap 2 – Voorbereiding screening Aanleveren van alle benodigde documenten voor de screening
 • Stap 3 - Start inhoudelijke screening
 • Stap 4 – Reflectieverslag Het maken van een reflectieverslag door gezinshuisouders over ervaringen met het traject met daarin werkdoelen voor het komende jaar
 • Stap 5 – Assessment Persoonlijkheidstest die wordt besproken met een gedragswetenschapper en begeleider inclusief een casus
 • Stap 6 – Eindgesprek Gesprek over acceptatie waarin wordt besloten of u doorgaat als gezinshuis of niet
 • Stap 7 – Tekenen overeenkomst Contractbespreking en ondertekening
 • Stap 8 – Start gezinshuis Zodra deze stappen met succes zijn doorlopen kan er een matchingtraject worden gestart met een gezinshuiskind.
In dit gezinshuis:

Ieder kind mag gewoon kind zijn

Marco en Joyce runnen sinds 2019 het eerste eigen gezinshuis van XONAR. Een kleinschalige vorm van hulp en zorg voor uithuisgeplaatste jongeren.

Lees het hele verhaal
Gezinshuis Gezinshuis

Downloads

Gezinshuizen