Voor complexe problemen

XONAR

XONAR is een aanbieder van Jeugd & Opvoedhulp (J&OH), Vrouwenopvang & Hulpverlening (VO&H)en Transculturele Hulp (TH).

XONAR biedt Jeugd & Opvoedhulp in Limburg aan kinderen en jongeren van 0-23 jaar en hun ouders. Binnen J&OH biedt XONAR een breed aanbod van lichte tot zware hulp (ambulant, daghulp en verblijf) met specifieke expertise op trauma, crisis en autisme. XONAR rekent Limburg tot haar werkgebied J&OH.

XONAR biedt Vrouwenopvang & Hulpverlening in Maastricht-Heuvelland en de Westelijke Mijnstreek. Er wordt standaard ambulante hulp ingezet maar wanneer dit niet voldoende is, vindt opvang plaats in één van de 32 appartementen waarin vrouwen (en hun kinderen) zelfstandig kunnen wonen. XONAR VO&H wordt ingezet voor het hele gezin. XONAR biedt ook ambulante ondersteuning aan mannen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

Binnen de Transculturele Hulp biedt XONAR Beschermde Opvang aan Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) in de leeftijd van 13 tot 18 jaar die (potentieel) slachtoffer zijn van mensenhandel en/of smokkel. Door deze minderjarige jongeren veiligheid en begeleiding te bieden, hebben ze meer ontwikkelingskansen en kunnen ze zich beter richten op onderwijs, werk en een nieuw (sociaal) leven in Nederland of elders. Voor de Beschermde Opvang voert XONAR een raamovereenkomst uit met het COA.

Daarnaast is XONAR gestart met transculturele begeleiding voor vluchtelingen en gezinnen met gezins-, opvoedings- en/of gedragsproblematiek. Doel is om hun maatschappelijke participatie te vergroten en hun zelfredzaamheid in Nederland te bevorderen. Het betreft begeleiding op verschillende leefgebieden zoals wonen, werk, school en dagbesteding, financiën, gezinshereniging, netwerk en trauma.

XONAR richt zich met name op die kinderen, gezinnen, vrouwen en vluchtelingen die ernstige gedragsproblemen en meervoudig complexe problematiek hebben en voor wie de veiligheid in het geding kan zijn.