Altijd op zoek naar nieuwe vrienden voor de

Vrienden van XONAR

Om fonds- en sponsorwerving binnen XONAR optimaal in te zetten is de stichting ‘Vrienden van XONAR’ opgericht. Deze stichting verzorgt de fondsenwerving ten behoeve van onze cliënten. Zo kunnen we cliënten activiteiten en voorzieningen bieden die niet gefinancierd kunnen worden uit onze reguliere middelen. Belangrijke zaken die het verschil maken of gewoon wat extra geluk brengen in het leven van de kinderen en hun ouders.

Door het geven van financiële ondersteuning aan de Vrienden van XONAR kunnen sponsoren, bedrijven en fondsen concreet vorm geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid. Het is essentieel dat sponsoren en fondsen vertrouwen hebben dat hun giften worden besteed aan de daarvoor bedoelde activiteiten. De open en eerlijke relatie vraagt om een transparante organisatie van fonds- en sponsorgelden. Alle geworven gelden zullen op een apart rekeningnummer van de stichting worden gestort.

De stichting ‘Vrienden van XONAR’ wordt geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI-status). Giften zijn daardoor aftrekbaar van de belasting. Bestuursleden van stichting ‘Vrienden van XONAR’ zijn Vivian Lataster en Jos Merx. Voor de openstaande vacatures worden bestuurders geworven.

Het belang van fonds- en sponsorwerving voor XONAR

Fonds- en sponsorwerving biedt de kans om de jeugdhulp in de samenleving positief te profileren. Sponsoractiviteiten dragen bij aan het bewustzijn in de maatschappij van waar de jeugdhulp, en in het bijzonder XONAR, voor staat. Bekijk hier onze missie en visie >

Door middel van fonds- en sponsorwerving kunnen extra financiële middelen worden verkregen om de dienstverlening van XONAR verder te verbeteren of uit te breiden en een bijdrage te leveren aan het geluk van onze jeugd en hun (pleeg) gezinnen. Het betreft zowel individuele aanvragen voor kinderen als groepsactiviteiten of nieuwe projecten. Het betreft financiële ondersteuning, die niet gedekt kan worden uit zorggelden, subsidies of andere inkomstenbronnen. De gelden (fondsen, sponsoring, schenkingen, donaties) die op deze manier worden verkregen vormen een aanvulling op de jaarlijkse inkomsten. Sponsoring in de jeugdzorg levert voor een bedrijf vaak positieve publiciteit op, evenals voor de zorgaanbieder. De profilering van ‘Vrienden van XONAR’ kan worden vergroot, net als de verbinding met de regio.

Informatieaanvraag sponsoring

Sponsoring is mogelijk in alle soorten en maten. Heeft u interesse om XONAR te sponsoren? Laat hier uw contactgegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.Huidige

Sponsoren

 • Nationaal Fonds Kinderhulp
 • Fonds Kinderpostzegels
 • Stichting Beheer Groenenscheldt
 • Jeugdfonds Sport & Cultuur
 • Johan Cruyff Foundation
 • Rabobank Foundation
 • FSI fonds
 • Kiwanis Maastricht
 • Kiwanis Heerlen
 • Lionsclub Parkstad
 • Fortuna Verbindt
 • Mondi Heerlen
 • Stichting Stille Armen Maastricht
 • Goodwill.nl
 • Chromaflo Technologies
 • Peters Bouwbedrijf