Sluit deze website
Werken aan

Zelfstandigheid

XONAR begeleidt  jongeren die niet langer thuis kunnen wonen, naar een zelfstandig leven. Door de gespecialiseerde en intensieve aanpak van onze ervaren professionals, zijn zij in staat om na de hulp op eigen kracht, en met steun van mensen die belangrijk zijn, zelfstandig te wonen.

Wilt u weten of u of uw kind hulp kan krijgen van XONAR, of wilt u professioneel advies, neem dan contact op met onze afdeling Entree. Ook kunt u contact opnemen met de toegang tot jeugdhulp in uw gemeente. Bij het toegangsloket in uw gemeente kunt u uw vragen of zorgen bespreken.

XONAR op RTL4

XONAR op RTL4

XONAR op RTL4 programma Helden van Nu

Onze hulpvormen

Bekijk hieronder een overzicht van onze hulpvormen.

Zelfstandigheidstraining

Zelfstandigheidstraining is een vorm van begeleiding waarbij de jongere ondersteuning krijgt bij het zelfstandig wonen. Deze training is geschikt voor jongeren in de leeftijd van 16 - 23 jaar die reeds zelfstandig wonen, maar zich hierin nog niet zeker genoeg voelen.

Eigen woonruimte
De training wordt aangeboden voor jongeren die reeds over een eigen woonruimte beschikken. De jongere krijgt hulp bij een aantal zaken die specifiek voor hem/haar belangrijk zijn. Dit wordt aan het begin van het traject samen bepaald. Het traject stopt zodra de jongere alle benodigde vaardigheden beheerst en zich zeker genoeg voelt, dit duurt gemiddeld negen maanden.

Voorbereid op je Toekomst

Voorbereid op je Toekomst (VT) is een training voor jongeren in de leeftijd van 15-18 jaar die op zoek zijn naar een eigen (vervolg)plek. We maken met jongeren een toekomstplan op gebied van wonen, werken, school en netwerk. Dat doen we in meerdere afspraken per week. In de training krijgt de jongere intensieve begeleiding bij het realiseren van een gezond toekomstplan. De VT kenmerkt zich door een outreachende aanpak. De benadering is kracht- en oplossingsgericht. De trainer stimuleert de jongere om de eigen toekomst vorm te geven, eigen doelen te bepalen en zoveel mogelijk zelf te doen en steunt waar nodig, zodat het gevoel van competentie wordt vergroot. De interventie is zodoende activerend, sluit aan bij de doelen en motivatie van de jongere en tracht binnen een korte periode een aantal concrete resultaten te bewerkstelligen.

De uitdagende weg

Naar meer zelfstandigheid

Een uitdagende start is het zeker te noemen, de eerste jaren uit het leven van Lotte. Haar ouders gingen uit elkaar toen ze nauwelijks een week oud was en dit heeft een flinke weerslag op haar leven. Inmiddels is Lotte 17 jaar oud en volgt ze de Vertrektraining bij XONAR.

Lees het hele verhaal
Ervaringsverhaal Lotte Ervaringsverhaal Lotte