Sluit deze website
Één integraal team

Crisishulp Jeugd

XONAR is partner in het samenwerkingsverband Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg en in het samenwerkingsverband Crisishulp Jeugd Noord- en Midden-Limburg. Samenwerking op het gebied van crisishulp maakt het mogelijk om jeugdigen sneller en zoveel mogelijk in de thuissituatie te helpen. Bij een crisis wordt bij voorkeur ambulante hulp ingezet. Dit is maximaal 4 weken mogelijk. Als er tijdens een crisis een verblijfsplek noodzakelijk is - omdat de veiligheid in het gedrang is – kan dit maximaal 1 week met zo weinig mogelijk overplaatsingen. Het streven is altijd om zo snel mogelijk weer een veilige gezinssituatie te herstellen en de jongere en het gezin weer perspectief te bieden.

In Zuid-Limburg bieden XONAR, Mondriaan en Koraal vanuit één team samen alle vormen van crisishulp jeugd aan. In Noord- en Midden-Limburg nemen XONAR, Mutsaertsstichting en MET ggz dit samen voor hun rekening.  

24/7

Bereikbaar

Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg is 24/7 bereikbaar via het telefoonnummer 043-604 57 77 en e-mail CHJZL@xonar.nl​

Crisishulp Jeugd Noord- en Midden-Limburg is 24/7 bereikbaar via het telefoonnummer 043-604 57 77 en e-mail CHJNML@xonar.nl ​

Onze hulpvormen

Bekijk hieronder een overzicht van onze hulpvormen.

Crisishulp thuis

Als er sprake is van een crisissituatie zetten we het liefst ambulante crisishulp in. Dat betekent dat de hulpverlener begeleiding biedt bij het gezin thuis. De eerstvolgende werkdag na de voorgevallen crisissituatie wordt er een gesprek ingepland met het gezin en alle betrokkenen. Vanuit daar wordt gewerkt aan het verbeteren van de situatie zodat het gezin in staat is toekomstige problemen zelfstandig op te pakken en onveilige situaties te voorkomen. De crisishulp mag maximaal vier weken duren. Indien hierna sprake is van een verdere hulpvraag wordt samen met het gezin en de betrokkenen bekeken welke hulpvorm het best passend is.

Crisispleegzorg

Indien het kind niet thuis of bij familie/bekenden kan blijven wonen gedurende een crisissituatie heeft een crisispleeggezin de voorkeur. Deze gezinnen zijn erop ingericht om tijdelijk kinderen op te vangen die te maken hebben met een crisissituatie. Het uitgangspunt is dat het kind maximaal één week verblijft bij het crisispleeggezin, waarna het weer terugkeert naar huis of naar familie/bekenden.

Crisisgroep

Indien bij een crisissituatie verblijf thuis of bij familie/bekenden niet mogelijk is en er geen crisispleeggezin beschikbaar is kan er worden overgegaan op plaatsing in een crisisgroep. Ook hier is het uitgangspunt dat het kind hier maximaal één week verblijft voordat het teruggaat naar huis of familie/bekenden.