Hulp voor

Aanstaande jonge ouders

Soms is het voor (aanstaande) jonge ouders moeilijk om voor hun kindje te (gaan) zorgen. Het is niet niks: verantwoordelijkheid voor een kindje dragen en tegelijk zoekend zijn naar hun eigen identiteit en genieten van jong en ongebonden zijn. XONAR biedt dan hulp aan (aanstaande) jonge moeders vanaf 16 jaar, de vader van het kind, hun ouders en netwerk.

De volgende zaken worden aangepakt:

  • Zwangerschapsbegeleiding en voorbereiding op de bevalling (in samenwerking met verloskundige en ziekenhuizen).
  • Zorg voor het kindje
  • Combinatie verzorging van het kindje en school/werk
  • Vergroten van praktische opvoedvaardigheden
  • Ontwikkelen van een goede band tussen de ouders en het kindje, de grootouders, familie en vrienden

We werken nauw samen met andere organisaties, zoals consultatiebureaus en de thuiszorgorganisaties. Kijk voor meer informatie ook eens op www.tienermoeders.nl