Sluit deze website
Hulpverlening voor kinderen en jongeren

Jeugd & opvoedhulp

Wij bieden specialistische hulp bij opvoedings- en opgroeiproblemen aan gezinnen in Limburg. Dat kunnen problemen zijn op het gebied van gedrag, zoals heel erg druk en snel afgeleid zijn, autisme, angststoornissen en 'om het geringste boos of agressief kunnen worden'. Maar ook kunt u denken aan crisisopvang of opvang en hulp voor jeugdigen bij wie een achterstand in hun ontwikkeling is vastgesteld.

Ook voor jongeren die enerzijds niet meer thuis willen of kunnen wonen, maar anderzijds nog niet in staat zijn om zelfstandig te wonen hebben wij diverse zorgprogramma's.

Het komt ook voor dat ouders zelf problemen hebben en daardoor (tijdelijk) niet voor hun kind(eren) kunnen zorgen.

Enkele vraagstukken waarbij XONAR kan ondersteunen:

Kortom, wij zijn er als het nodig is en altijd dichtbij!

Maatwerk

Een kind van 4 met gedragsproblemen vraagt om een andere benadering dan een lotgenoot van 16 jaar. Daarom bieden we de diverse hulpvormen aan in verschillende leeftijdscategorieën. We kijken nadrukkelijk naar de leeftijd en de ontwikkelingsgang van het kind.  Wij bieden onze specialistische dienstverlening aan in verschillende regio's  en op diverse locaties in de Provincie Limburg.

Pedagogische visie

"De visie van XONAR is dat de problematiek niet los kan worden gezien van de omgeving  van het kind of jongere. Iedereen die bij het kind of jongeren en het gezin betrokken is, zetten wij centraal."

"XONAR betrok onze familieleden, leerkrachten, vrienden en buren bij de aanpak. Dat was fijn, want nu het programma afgelopen is blijven we hulp krijgen van hen, zodat we het als gezin nu goed zelf kunnen rooien."

Download hier de uitgebreide pedagogische visie van XONAR >

Aandachtsgebieden

Bekijk hieronder onze aandachtsgebieden op het gebied van jeugd- en opvoedhulp.