Pleegzorgmagazine

Xpeditie

Twee keer per jaar ontvangen alle pleeggezinnen van XONAR het magazine Xpeditie. Hierin wordt aandacht besteed aan zaken rondom pleegzorg. Daarnaast bevat het magazine leesverhalen over opgroeien bij pleegouders, en achtgrondartikelen over situaties waarmee pleegouders te maken krijgen.

Bekijk hier de laatst uitgegeven Xpeditie >