Sluit deze website
Omdat het niet alleen hoeft

Hulp voor jonge ouders

Veel (aanstaande) jonge ouders hebben twijfels of zorgen over hun eigen opvoedingsvaardigheden. Ook maken ze zich vaak  zorgen of ze hun kindje wel een stabiele thuissituatie kunnen bieden. XONAR biedt hulpverlening aan (aanstaande) jonge ouders tussen de 18 en 23 jaar. Het doel van onze hulpverlening is om (indien mogelijk samen met hun netwerk) een balans te vinden in jong mogen zijn en tegelijkertijd verantwoord ouder zijn. Daar waar mogelijk richt de hulpverlening aan jonge ouders zich op een eigen woning of terugkeer naar het stamgezin of netwerk. We bieden op diverse manieren hulp en ondersteuning aan.

Verlaat deze website

Onze hulpvormen

Onderstaand vindt u een overzicht van onze hulpvormen.

Hulp thuis

XONAR biedt hulp thuis voor (aanstaande) jonge ouders. Tijdens deze begeleiding wordt er gestart met een introductiefase waarin de ouder(s) kennismaken met de hulpvormen van XONAR. Gedurende deze fase wordt samen bekeken of hulp door XONAR of door een andere organisatie het meest geschikt.

Indien hulp door XONAR het meest geschikt blijkt, wordt de begeleiding gestart. Deze richt zich met name op het vergroten en versterken van de opvoedvaardigheden, het vergroten van de zelfredzaamheid en het versterken van het sociaal netwerk. Hier worden bij voorkeur beide ouders (en andere betrokkenen) actief bij betrokken.

Wonen bij XONAR

Jonge ouders kunnen tijdelijk worden opgenomen op een zelfstandige plek. XONAR biedt een veilig thuis voor (aanstaande) jonge ouders tussen de 18 en 23 jaar en hun kinderen. De nadruk ligt op hulp bij financiën & administratie, inrichten van het eigen netwerk, ontwikkelingstaken van de ouder en algehele ondersteuning bij het ouderschap. Samen wordt er bekeken hoe nu verder te gaan en hoe de toekomst eruit ziet.