Weer een beetje trots op jezelf

Het Kinderatelier

Het Kinderatelier biedt alle kinderen die in zorg zijn bij XONAR de mogelijkheid om een uur per week creatief bezig te zijn in een gezellige omgeving. Samen met Milous en enkele leeftijdsgenootjes leren ze kunst in de breedste zin van het woord kennen.

Download hier de folder met meer informatie over het Kinderatelier >

Kunstreis

Samen op kunstreis, dat is wat we de kinderen in het Kinderatelier willen bieden. Gedurende dat uurtje per week even geen XONAR cliënt zijn, maar gewoon gezellig met leeftijdsgenoten werken aan iets moois.

Iedere woensdag neemt Milous de kinderen mee in de wereld van de kunst. Dit doet ze door een thema op een boeiende manier te introduceren, waardoor de kinderen en jongeren op een andere manier leren kijken naar de wereld om hen heen.

Fijne omgeving

Het Kinderatelier vormt een veilige en vooral fijne omgeving voor de kinderen en jongeren van XONAR. Een plek waar ze zichzelf mogen zijn. Het motto is ‘Je bent goed zoals je bent’.

Hoewel het Kinderatelier geen hulpvorm van XONAR is, biedt deze plek wel veel steun aan de kinderen en jongeren in onze zorg. Naast creatief bezig zijn is het vooral de plek waar ze weer leren een beetje trots op zichzelf te zijn.

Praktische informatie

Openingstijden

Wekelijks op woensdag van 12.00 uur tot 20.00 uur.

Groepen

De kinderen en jongeren worden op basis van hun leeftijd. Elke groep werkt een uur per week in het Kinderatelier. Er zitten maximaal 6 kinderen in een groep.

Leeftijd

4 t/m 18 jaar.

Duur

De richtlijn is dat elk kind 10 aaneengesloten bijeenkomsten aanwezig is. Dit wordt echter per kind bekeken.

Kosten

Deelname behoort tot de dienstverlening van XONAR en is kostenloos.

Aanmelden?

Ouders, pleegouders en kinderen kunnen zelf het initiatief nemen om deel te nemen aan het Kinderatelier. Dit kan via hun hulpverlener of begeleider. Er zal vervolgens een formulier ingevuld dienen te worden met daarop een korte motivatie voor deelname.

Er wordt gestart met een individueel introductiegesprek. Deze gesprekken worden gepland in overleg met de (pleeg)ouders of verzorgers.

Interesse? Neem contact op met Milous Heunks via onderstaande contactgevens:

T: 043-604 59 76

M: 06-11839386

E: kinderatelier@xonar.nl

Het Kinderatelier

Weer trots op jezelf

Jongeren die bij XONAR in zorg zijn hebben vaak een negatief zelfbeeld. Het Kinderatelier helpt hen weer een beetje trots op zichzelf te zijn!

Lees het hele verhaal