Dreigend

School- of werkuitval

XONAR biedt hulp aan jongeren van 14-23 jaar die moeilijkheden ervaren op school en/of op het werk of voor jongeren die ‘thuiszitten’. Deze jongeren hebben vaak moeite met regels, het nakomen van afspraken en met het omgaan met kritiek en aanwijzingen. Ze hebben vaak het gevoel niet meer vooruit te komen en raken steeds meer in conflict met hun omgeving. Met als gevolg dat ze moeite hebben om zichzelf te motiveren en geen perspectief meer zien. Ze voelen zich teleurgesteld, negatief en boos. Vaak is het wederzijds begrip ernstig verstoord. Daarom worden ook het gezin en andere belangrijke personen rondom de jongeren betrokken bij het traject.

Wilt u weten of u of uw kind hulp kan krijgen van XONAR, of wilt u professioneel advies, neem dan contact op met onze afdeling Entree. Ook kunt u contact opnemen met de toegang tot jeugdhulp in uw gemeente. Bij het toegangsloket in uw gemeente kunt u uw vragen of zorgen bespreken.

Onze hulpvormen

Bekijk hieronder een overzicht van onze hulpvormen.

Leer-, werk-, en trainingscentrum

Onze aanpak gaat uit van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid. Misschien is de jongere zich er zelf nog niet zo van bewust, maar hij/zij heeft heel wat in huis! Samen met de jongere gaan we op zoek naar zijn/haar sterke kanten en aandachtspunten.

Iedere jongere krijgt een persoonlijk programma, toegespitst op zijn of haar situatie en mogelijkheden. Het programma start met individuele begeleiding door de contactpersoon die aan de jongere is toegewezen. Hier kunnen we groepsactiviteiten, trainingen, stages, werk en onderwijs op maat aan toevoegen.

Als het nodig is voor het behalen van de doelen, zetten we dagbehandeling in. De dagbehandeling bestaat uit individuele activiteiten en/of groepsactiviteiten. Bij de dagbehandeling staat het aanleren van schoolse vaardigheden en werknemersvaardigheden centraal, waarbij er uitgebreid aandacht is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Op deze manier ontstaat er een compleet samenhangend aanbod van arbeid, training, begeleiding en, indien nodig, onderzoek en behandeling.

Binnen een half jaar

Weer op koers

Lees het verhaal van Jim, die door het leer werk traject van XONAR binnen 6 maanden weer op koers was.

Lees het hele verhaal

Downloads

Dreigend school- of werkuitval