Sluit deze website
Dreigend

School- of werkuitval

XONAR biedt hulp aan jongeren vanaf 12 jaar die moeilijkheden ervaren op school en/of op het werk of voor jongeren die ‘thuiszitten’. Deze jongeren hebben vaak moeite met regels, het nakomen van afspraken en met het omgaan met kritiek en aanwijzingen. Ze hebben vaak het gevoel niet meer vooruit te komen en raken steeds meer in conflict met hun omgeving. Met als gevolg dat ze moeite hebben om zichzelf te motiveren en geen perspectief meer zien. Ze voelen zich teleurgesteld, negatief en boos. Vaak is het wederzijds begrip ernstig verstoord. Daarom worden ook het gezin en andere belangrijke personen rondom de jongeren betrokken bij het traject. We werken hiervoor samen met Stichting Alterius in de methodiek IZEO. 

Wilt u weten of u of uw kind hulp kan krijgen van XONAR, of wilt u professioneel advies, neem dan contact op met onze afdeling Entree. Ook kunt u contact opnemen met de toegang tot jeugdhulp in uw gemeente. Bij het toegangsloket in uw gemeente kunt u uw vragen of zorgen bespreken.

Onze hulpvormen

Bekijk hieronder een overzicht van onze hulpvormen.

IZEO LWTC

Stichting Alterius en XONAR werken nauw samen volgens de methodiek van IZEO. Op onze locatie in Heerlen en onze mooie boslocatie in Echt worden onderwijs en zorg als één geheel aangeboden aan thuiszitters in Zuid-Limburg. Daarnaast is er een ambulant aanbod beschikbaar om de huidige school te ondersteunen om uitval te voorkomen. IZEO staat voor Integraal Zorg en Onderwijs en LWTC  staat voor het Leer Werk en Training Centrum.

Iedere jongere krijgt een persoonlijk behandelprogramma, toegespitst op zijn of haar situatie en mogelijkheden. Relatiegericht werken staat centraal, waardoor er altijd gestart zal worden met individuele begeleiding. Doel is onderzoeken of er een klik is tussen de jongere, diens omgeving en de ambulant begeleider. Vervolgens kan op maat een plan worden gemaakt met passende acties aangevuld met groepsactiviteiten, trainingen, stages, werk en onderwijs. 

Door zorg en onderwijs aan te bieden onder één dak wordt er gezorgd voor een integrale verbinding tussen zorg- en leerprocessen. Hierdoor wordt de bestede tijd aan zowel zorg als onderwijs effectiever benut. Er is een multidisciplinair team betrokken bij deze aanpak, bestaande uit leerkracht, groeps- en individuele behandelaren en gedragswetenschappers. Indien nodig worden andere specialisten benaderd en worden diagnostiek en therapie geïntegreerd in het programma.

Binnen een half jaar

Weer op koers

Lees het verhaal van Jim, die door het leer werk traject van XONAR binnen 6 maanden weer op koers was.

Lees het hele verhaal

Downloads & Links