Sluit deze website
Dreigend

School- of werkuitval

Wat is LWTC?

LWTC staat voor Leren, Werken, Trainen en Coaching, met als doel jongeren te begeleiden naar een passende plek in de maatschappij.

Er wordt dagbehandeling aangeboden aan (dreigende) schooluitvallers. Daarbij bieden we ambulante begeleiding om de jongeren in zijn/haar systeem en school te ondersteunen.

Voor wie?

LWTC is er voor jongeren vanaf 14 jaar (vanaf 12 jaar is bespreekbaar) die niet meer naar school gaan of dreigen uit te vallen. Er is bij deze jongeren sprake van complexe problematiek. De jongeren voelen zich vaak niet begrepen, buiten gesloten en hebben vaak al veel teleurstellingen te verwerken gehad. Bij LWTC vinden we het belangrijk dat de jongere zich welkom en gehoord voelt.

Doel

Het uiteindelijke doel is om onze jongeren voor te bereiden op een vervolgplek richting onderwijs, arbeid/stage of dagbesteding. Hiervoor is het van belang dat jongeren inzicht krijgen in hun gedrag en in staat zijn nieuwe vaardigheden te leren. Net zo belangrijk is het om hen te leren hun eigen omgeving en systeem zo in te richten, dat die ondersteunend en stimulerend voor hen gaan werken.

Werkwijze

Er wordt gestart met een zorgmatchgesprek. Wanneer in deze zorgmatch duidelijk is dat het LWTC een passende plek is volgt er een kennismaking en het opstellen van een persoonlijk plan. Dit plan wordt afgestemd op de situatie en mogelijkheden van de jongere en toegespitst op de doelen.

Het LWTC biedt ambulante hulpverlening, dagbehandeling en trainingen. Dit alles gericht op het begeleiden van de jongere en het systeem om toekomstperspectief te verhelderen en in gang te zetten.

Programma

Het LWTC biedt 6 dagdelen dagbehandeling en daarnaast worden er trainingen en ambulante hulp geboden.

Samen met de jongere wordt een persoonlijk behandelprogramma gemaakt (individuele contacten, groepsactiviteiten, trainingen, stages/werk), toegespitst op zijn/haar mogelijkheden en vervolgplek.

De dagbehandeling bestaat uit modules zoals onder andere koken, natuur en techniek, creativiteit, sport en spel, het vergroten van onderwijs- en werknemersvaardigheden. Deze modules zijn het middel om onder andere te oefenen met samenwerken, grenzen aangeven, doorzettingsvermogen, concentratie.

Er wordt binnen het programma gewerkt in 4 fases: oriëntatie fase, planningsfase, oefenfase en overstapfase. In al deze fases werkt LWTC ervaringsgericht, met motiverende gespreksvoering, gaan we uit van de kracht van de jongere en staat het proces van de jongere centraal om gedragsverandering in gang te zetten. Ambulant loopt in alle fases mee en zorgt voor de transfer naar de verschillende leefgebieden.

Aanmelden

Aanmelden voor een traject van een jongere bij LWTC kan op verschillende manieren:

- Gemeente, gecertificeerde instelling (bv BJZ) of een arts kunnen een jongere rechtstreeks bij Xonar aanmelden.

- Een ouder of verzorger kan contact opnemen met de Gemeente.

Na aanmelding nodigt instroom Xonar de jongere samen met zijn/haar ouders/verzorgers, uit voor een zorgmatchgesprek.

Per mail aanmelden: instroom@xonar.nl

Telefonisch aanmelden: 043-6045707

Binnen een half jaar

Weer op koers

Lees het verhaal van Jim, die door het leer werk traject van XONAR binnen 6 maanden weer op koers was.

Lees het hele verhaal