Sluit deze website
Enorm belangrijk binnen onze vrouwenhulpverlening

Hulp aan kinderen

Hulp aan kinderen is een van de onderdelen waarop we binnen XONAR Vrouwenopvang & Hulpverlening sterk focussen. Kinderen die in aanraking zijn gekomen met  bijvoorbeeld huiselijk geweld, hebben vaak juist extra aandacht nodig.

We bieden hierin diverse vormen van hulpverlening zowel individueelals in groepsverband. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd en de problematiek van de kinderen. Het is altijd hulp op maat. Doel is dat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

Verlaat deze website