Sluit deze website
Voor slachtoffers van eergerelateerd geweld

Hulp bij eerwraak

Eerwraak of eergerelateerd geweld is de overkoepelende term voor vormen van dwang, psychisch en fysiek geweld gepleegd vanuit een eermotief. Het gaat daarbij om geweld dat wordt toegepast om te voorkomen dat een lid van de familie gedrag vertoont dat de familie-eer in de gemeenschap kan schaden.

XONAR biedt ondersteuning aan vrouwen, partners en hun kinderen die slachtoffer zijn van eergerelateerd geweld. Er wordt op meerdere manieren ondersteuning geboden.

Verlaat deze website

Onze hulpvormen

Onderstaand vindt u een overzicht van onze hulpvormen.

Hulp thuis

Ook in het geval van eergerelateerd geweld proberen we te starten met hulp bij u thuis. In deze hulpvorm staat het stoppen van dit geweld of de kans op herhaling voorkomen centraal. We gaan samen met u aan de slag om uw weerbaarheid te vergroten en uw eigen kracht te versterken. U, uw partner en eventuele kinderen volgen een programma waarbij er vanuit meerdere perspectieven wordt gekeken naar uw vragen.

Wonen bij XONAR

Soms is de situatie thuis niet meer houdbaar en is het onmogelijk langer thuis te blijven wonen. In zulke gevallen biedt XONAR een veilig thuis voor moeders en hun kinderen. Het bieden van veiligheid, rust en een stabiele thuissituatie staat centraal bij deze vrouwenopvang. Samen wordt er bekeken hoe nu verder te gaan en hoe de toekomst eruit ziet.

Crisisverblijf

Indien er zich een acute onveilige situatie voordoet bieden wij een crisisopvang van enkele weken. Gedurende die weken wordt er per gezinslid een actieplan opgesteld en wordt er, indien nodig, sociaal juridische hulp ingezet. Na afloop wordt er bekeken hoe en met welke hulpvorm de vrouwen en eventuele kinderen het beste verder geholpen kunnen worden.