Sluit deze website
Raad van

Toezicht

XONAR is een zelfstandige organisatie met als rechtsvorm een stichting. XONAR maakt geen deel uit van een concernorganisatie. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de Raad van  Bestuur. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur van de stichting door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Tevens staat de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur met raad terzijde.

Samenstelling Raad van Toezicht en aandachtsgebieden

Dhr. C.P. Thissen, Voorzitter

Reguliere functie:
Algemeen Directeur UWV Werkbedrijf

Nevenfuncties:

 • Voorzitter RvT Laurentius Ziekenhuis
 • Namens UWV lid RvT Lezen en Schrijven
 • Lid Raad van Advies CIZ
 • Lid Baliegroep

Mw. drs. H.L.H.M. Darley, Algemeen Toezicht, medezeggenschap werknemers, Vice Voorzitter

Reguliere functie:
Adviseur/Interim Management, HDIM

Nevenfuncties:

 • Lid RvT Step by Step/Schrit_tmacher
 • Lid RvT Het Limburgse Landschap

‚ÄčDhr. L.C.M. Frings, Algemeen toezicht, Audit & risk, medezeggenschap cliënten en pleegouders

Reguliere functie:
Frings Advies

Nevenfuncties:

 • Lid van RvT bij Sterk Huis
 • Lid kerngroep Vliegende Brigade Kerndeskundigheid

Mw. Mr. E.H.M. Brans, Algemeen Toezicht

Reguliere functie:
Advocaat en partner, Keulers & Partners advocaten

Nevenfuncties:

 • Lid van RvT stichting Limburgs Voorgezet Onderwijs
 • Vice Voorzitter RvT stichting Sevagram

Dhr. F.W.H. Thewissen, Voorzitter Audit en Riskcommissie

Reguliere functie:
Eigenaar FinSim (Finance, Strategy & Interim Management)

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Cliëntenraad Meander Groot Anstel en Vroenhof