Sluit deze website
Raad van

Toezicht

XONAR is een zelfstandige organisatie met als rechtsvorm een stichting. XONAR maakt geen deel uit van een concernorganisatie. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de Raad van  Bestuur. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur van de stichting door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Tevens staat de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur met raad terzijde.

Samenstelling Raad van Toezicht en aandachtsgebieden

Mw. J.C.M. Jacobs, Tijdelijk voorzitter, Audit en Risk Commissie

Reguliere functie:
Directeur Pentascope

Nevenfuncties:

  • Bestuurslid coöperatie Wakker aan
  • Vicevoorzitter van RvC van Woongoed 2-Duizend


Mw. drs. L.C.P. Ruiters, Algemeen toezicht, Audit en Risk commissie

Reguliere functie:
Consultant Leadership Advisory Services, Spencer Stuart


Dhr. B. Frings, Algemeen Toezicht

Reguliere functie:
Zelfstandig ondernemer Frings Advies

Nevenfuncties:

  • Voorzitter regionaal portefeuille-overleg Zorg & Welzijn van de zeven gemeenten in het Rijk van Nijmegen;
  • Adviseur van de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), met als portefeuille Kwaliteit van zorg. Toegevoegd lid delegatie VNG voor overleg met VWS met betrekking tot beschermd wonen;
  • Lid van de Bestuurlijke Ketenraad “Implementatie Wet op de Verplichte GGZ”.
  • Lid van RvT bij Sterk Huis.

Mw. H. Darley, Algemeen Toezicht

Reguliere functie:
Directeur Gezondheidszorg en Welzijn, Zuyd Hogeschool

Nevenfuncties:

  • Lid RvT NSDSK;
  • Lid RvT Trimbos Instituut;
  • Lid bestuur vrienden Hubrecht Instituut (t/m maart).