Sluit deze website
Raad van

Toezicht

XONAR is een zelfstandige organisatie met als rechtsvorm een stichting. XONAR maakt geen deel uit van een concernorganisatie. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de Raad van  Bestuur. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur van de stichting door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Tevens staat de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur met raad terzijde.

Samenstelling Raad van Toezicht en aandachtsgebieden

Mw. J.C.M. Jacobs, Voorzitter, Audit en Risk Commissie

Reguliere functie:
Directeur Pentascope

Nevenfuncties:

  • Vicevoorzitter van RvC van Nester


Mw. drs. L.C.P. Ruiters, Algemeen toezicht, Audit en Risk commissie

Reguliere functie:
Consultant Leadership Advisory Services, Spencer Stuart


Dhr. L.C.M. Frings, Algemeen Toezicht, medezeggenschap cliënten en pleegouders

Reguliere functie:
Frings Advies

Nevenfuncties:

  • Boegbeeld programma “Een (t)huis, een toekomst” aanpak versnellog huisvesting dak- en thuislozen; 

  • Lid kerngroep Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid;

  • Lid van RvT bij Sterk Huis.


Mw. H. Darley, Algemeen Toezicht, medezeggenschap werknemers

Reguliere functie:
Directeur Gezondheidszorg & Welzijn, Zuyd Hogeschool