Leven met

Autisme

XONAR biedt hulp aan jeugdigen van 0 tot 23 jaar met (een vermoeden van) autisme en hun gezin

Een autisme spectrum stoornis (ASS) zie je niet aan de buitenkant maar het speelt gedurende het hele leven een rol. Vaak hebben kinderen en jongeren met ASS in verschillende fasen begeleiding nodig bij het vorm geven van hun leven.  Autisme is een stoornis in de informatieverwerking in de hersenen. Jeugdigen met autisme verwerken prikkels op een andere manier en ervaren dingen vaak net iets anders. Hierdoor kunnen er beperkingen ontstaan op het gebied van communicatie, sociale interactie met anderen en in interesses en gedrag. Autisme heeft niets te maken met intelligentie. Het komt voor bij zowel jeugdigen met een hoge, gemiddelde als lage intelligentie. Met autisme wordt een kind geboren en is in die zin niet te 'genezen'. Maar met een goede begeleiding, liefst zo vroeg mogelijk, kunnen we veel voorkomen. Ieder kind en iedere jongere met autisme is anders. Een effectieve begeleiding aan jeugdigen met autisme en hun gezin vraagt dan ook telkens om een benadering en aanpak op maat.

Wilt u weten of u of uw kind hulp kan krijgen van XONAR, of wilt u professioneel advies, neem dan contact op met onze afdeling Entree. Ook kunt u contact opnemen met de toegang tot jeugdhulp in uw gemeente. Bij het toegangsloket in uw gemeente kunt u uw vragen of zorgen bespreken.

Onze hulpvormen

Bekijk hieronder een overzicht van onze hulpvormen.

Hulp thuis met autisme ambulant

Een medewerker komt bij u thuis om samen met u naar antwoorden te zoeken op uw vragen op het gebied van: de invloed van het kind met autisme in het gezin, verminderen van langdurige en eenzijdige belasting van gezinsleden, onderlinge communicatie, het regelen van de dagelijkse routine, het aanbrengen van structuur door bijv. dagschema’s, het verwerken van autisme voor ouders en/of broertjes of zusjes en het kind zelf, visuele ondersteuning, gebruik van passende communicatie en op maat.

Met deze hulp kunnen ouders hun kind met autisme beter leren begrijpen. Daarbij houden we rekening met de leeftijdsfase: van peuter tot de jongere die (al dan niet zelfstandig) uit huis gaat wonen. XONAR werkt daarbij nauw samen met andere professionele instellingen zoals GGZ, (speciale) school) en/of met vrijwillige organisaties zoals verenigingen, clubs en werksituaties.

Dagbehandeling autisme

Dagbehandeling jonge kind autisme

Kinderen van 0-6 jaar waarbij er sprake is van (een vermoeden van) autisme kunnen terecht bij onze dagbehandeling. De groepen bij de dagbehandeling zijn klein van opzet en worden begeleid door pedagogisch medewerkers. In de groepen staat een educatieve benadering centraal die is gericht op visueel en concrete ondersteunende educatie. Dat betekent dat de kinderen worden aangesproken in een taal die voor hen het meest eenvoudig is.

De ruimtes zijn speciaal aangepast en er wordt gewerkt met weekschema’s, picto’s en aparte speelruimtes. Hierdoor ontstaat een gestructureerde, voorspelbare en prikkelarme omgeving. Naast de dagbehandeling is het mogelijk om autisme ambulant in te zetten. Ook is het mogelijk de dagbehandeling te combineren met een oudertraining.

Oudertraining autisme

De oudertraining is bestemd voor ouders met een kind met (een vermoeden van) autisme in de leeftijd van 0-6 jaar, die zich zorgen maken over de sociaal emotionele ontwikkeling van hun kind en die merken dat ‘gewone’  oplossingen in de opvoeding meestal niet het gewenste effect hebben.

De oudertraining bestaat uit een aantal sessies waarin u als ouder samen met de hulpverlener doelen gaat opstellen voor uw kind en uzelf. Samen met u wordt naar uw specifieke situatie gekeken. Ouders krijgen ideeën en methodieken aangereikt om de sociale en taalvaardigheden van hun kind te verbeteren. Deze speciale technieken zijn nodig omdat kinderen met autisme niet leren zoals de meeste kinderen. Het programma richt zich vooral op sociale betrokkenheid, taal, sociale imitatie en spel. Deze vier gebieden zijn essentiële bouwstenen om te kunnen ‘leren’. Met de technieken die zij in dit programma leren, kunnen zij hun kind de hele dag stimuleren in zijn/haar ontwikkeling.

Oudertraining Autisme
Eerlijk verhaal van een moeder

Omdat het moeilijk mag zijn

Een eerlijk verhaal van een moeder die durft te zeggen dat het niet altijd even makkelijk is.

Lees het hele verhaal
Omdat het moeilijk mag zijn Omdat het moeilijk mag zijn

Downloads