Sluit deze website
Behandeling en begeleiding

Autisme

XONAR biedt hulp aan jeugdigen van 0 tot 23 jaar met (een vermoeden van) autisme en hun gezin

Maak je je zorgen om de sociaal emotionele ontwikkeling van je kind? Merk je dat ‘gewone’ oplossingen in de opvoeding vaak niet werken? Misschien vermoed je dat je kind kenmerken heeft van autisme. Het kan ook zijn dat je kind al gediagnosticeerd is met autisme.

Autisme zie je niet aan de buitenkant, maar kan wel zichtbaar zijn in gedrag of reactie van je kind. Dat kan moeilijk zijn, omdat je elkaar niet zo goed begrijpt. Je spreekt als het ware allebei een andere taal.

Met de juiste hulp, liefst zo vroeg mogelijk, geven we jou en je kind handvatten om elkaar beter te gaan begrijpen. Omdat ieder kind en iedere jongere anders is vraagt dat altijd om een eigen benadering en aanpak. We werken graag samen met jou als ouder, maar ook samen met je kind. Wij noemen dat het tweesporenbeleid. Samen brengen we de hulpvragen in kaart en stellen we een plan op waar we aan gaan werken. Stap voor stap en op een overzichtelijk manier.

Autisme Hulpverlening XONAR

Autisme Hulpverlening XONAR

Onze hulpvormen

Binnen onze autismehulpverlening bieden wij de volgende behandelvormen aan:

  • Autisme Ambulant (thuis) voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar met (een vermoeden van) autisme en voor hun ouders, broertjes en zusjes.
  • Oudertraining ImPACT voor ouders van kinderen van 0-5 jaar met (een vermoeden van) autisme.
  • Dagbehandeling voor kinderen van 0-5 jaar met (een vermoeden van) autisme.

Deze hulpvormen kunnen ook in combinatie met elkaar worden aangeboden.

Autisme Ambulant (thuis)

Onze autismehulp thuis is er voor kinderen en jongeren van 0 – 18 jaar met (een vermoeden van) autisme en voor hun ouders, broertjes en zusjes. Een ambulant medewerker komt bij jullie thuis en zoekt samen met jullie naar antwoorden op jullie vragen. We bieden verschillende soorten methodieken, afgestemd op de vraag en behoefte van jouw kind en jullie gezin.

Wij communiceren op de manier die bij jou en jouw kind past. Dat kan via taal zijn, maar ook via bewegen, spelen, samen doen en visuele ondersteuning (tekenen of picto’s). Het inzetten van lichaamsgerichte methodieken om te leren vinden we belangrijk.

Binnen de autismehulpverlening van XONAR hebben we veel specialismen en expertise onder één dak, dat betekent dat we binnen het team altijd gebruik kunnen maken van elkaars specifieke kennis indien dit nodig is.

Oudertraining ImPACT

Bij jonge kinderen (0 t/m 5 jaar) is het belangrijk om de ontwikkeling zo vroeg mogelijk te stimuleren. Als ouder speel je hierin een belangrijke rol. In de oudertraining ImPACT leer je technieken om de sociale en taalvaardigheden van je kind te verbeteren en leer je hoe je dit kunt inpassen in je dagelijkse routines en activiteiten.

Na het volgen van de oudertraining kun je je kind de hele dag stimuleren in zijn/haar ontwikkeling. Zo bied je je kind de beste ontwikkelkansen, voor nu en voor later.

De oudertraining vindt bij voorkeur plaats bij jullie thuis. Hierdoor kunnen we de training goed afstemmen op de persoonlijke wensen en doelen en oefenen in jullie eigen omgeving.

Naast de ImPACT oudertraining kan de behandeling aangevuld worden met de ImPACT dagbehandeling. We bespreken samen of dit voor jouw kind van toepassing is.

Oudertraining ImPACT
Dagbehandeling

Dagbehandeling

Tijdens de dagbehandeling zorgen we voor een fijne en voorspelbare omgeving in een kleine groep (max 8 kinderen). Als je kind zich veilig genoeg voelt, gaan we werken aan het vergroten van de vaardigheden van jouw kind, met name de sociaal communicatieve vaardigheden maar bijvoorbeeld ook de zelfredzaamheid. Als het kan en haalbaar is, werken we ook aan schoolse vaardigheden. De dagbehandeling wordt altijd gecombineerd met hulp bij jullie thuis. Zo kunnen we beide leefwerelden goed op elkaar afstemmen en zal dit voor je kind de beste ontwikkelkansen realiseren.

ImPACT De Zonnetjes Heerlen

ImPACT De Zonnetjes Heerlen

ImPACT & Dagbehandeling Maastricht

ImPACT & Dagbehandeling Maastricht

Ik word blij

Als ouders zich begrepen voelen

Roxanne is pedagogisch gezinsbegeleider autisme binnen XONAR en vertelt meer over haar werk.

Lees het hele verhaal
Roxanne over haar werk Roxanne over haar werk
Bewegen is

Werken aan een stevig fundament

Frank Dassen is ambulant hulpverlener binnen de tak autisme van XONAR. Hij vertelt over de kracht van beweging.

Lees het hele verhaal
De kracht van bewegen De kracht van bewegen
Wat Bruce nodig heeft

Ik heb het leren begrijpen

Kim, moeder van Bruce (4 jaar), had zelf al langer de link naar autisme gemaakt en kreeg sinds kort de bevestiging.

Lees het hele verhaal