Leer ons kennen

MIssie, visie, kernwaarden

XONAR wilt investeren in een gelukkige jeugd van kinderen, jongeren, gezinnen en binnen onze Vrouwenopvang & Hulpverlening in een gelukkig leven van vrouwen en hen inspireren om het beste uit hun leven te halen.

Een gelukkige jeugd/leven is de beste garantie voor een stabiel en zelfstandig bestaan en voor participatie aan onze samenleving.  Kinderen, jongeren en vrouwen zijn gelukkig als zij een normaal leven leiden. Als zij in de eigen omgeving meedoen, een (toekomst)perspectief  hebben, zich veilig voelen en weten en voelen dat zij ertoe doen. De hulp van XONAR richt zich daarom op het herstellen van het gewone leven. Maar XONAR maakt zich er tegelijkertijd hard voor dat er speciale hulp beschikbaar moet zijn als dat nodig is. Zo normaal als kan maar speciaal als het moet.

XONAR werkt vanuit het integrale gedachtegoed van Positieve Gezondheid dat een individu meer is dan zijn probleem en dat het vooral gaat om veerkracht. XONAR helpt ouders, kinderen, jongeren, vluchtelingen en vrouwen om hun onmacht te doorbreken en de veerkracht te vinden die nodig is om hun situatie positief te beïnvloeden.

Vanuit de overtuiging dat elk individu recht heeft op een zo normaal mogelijke jeugd/leven wil XONAR van de transformatie een succes maken en hier samen met gemeenten en partners een stevige bijdrage aan leveren.

XONAR streeft geen winstbejag na.

Kernwaarden

Samen met passie ondernemen.

Bij XONAR zijn wij ervan overtuigd dat we samen meer bereiken dan alleen. Daarom werken wij intern en extern samen met jongeren, vrouwen, gezinnen en vluchtelingen, verwijzers, samenwerkingspartners en opdrachtgevers. Samenwerking ontstaat niet zomaar. Het vraagt veel inspanning van ons. Elke medewerker van XONAR is bereid om deze inspanning te leveren.

Passie geeft ons de veerkracht en energie om het goede te doen en onze ambities te realiseren. Passie is onze drijfveer die elke dag het vuurtje warm houdt om voor jeugdigen, gezinnen en vrouwen echt het verschil te maken. Wij hebben plezier in ons werk, nemen verantwoordelijkheid en zijn trots op ons vak en op XONAR.

XONAR vindt het belangrijk om vanuit missie en visie een bijdrage te leveren aan de transformatie van het sociaal domein.. Dit betekent dat we denken in oplossingen en niet in beperkingen en dat we blijven vernieuwen en actief op zoek blijven naar verbeteringen en alternatieven. Dat we eigenaarschap nemen om resultaten te behalen die er toe doen. Daarom is een gezonde dosis ondernemerschap naast samenwerking en passie een absolute must voor de medewerker van XONAR.