Relevante informatie

Informatiemap ouders

Uw zoon, dochter of gezin is bij XONAR aangemeld voor ondersteuning. Wij heten u van harte welkom en gaan graag samen met u aan de slag in dit traject!

Wij bieden u alvast een digitale informatiemap aan. Onderstaand vindt u een aantal documenten, brochures en links die voor u van belang zijn. Ze gaan over de algemene gang van zaken bij XONAR. U kunt deze bekijken en/of downloaden door erop te klikken.

Ook is een informatieve animatie beschikbaar, o.a. via de website Opgroeien in Parkstad (de informatie geldt niet alleen voor Parkstad, maar voor heel Zuid-Limburg).

Daarnaast nodigen we u graag uit om rond te kijken op onze website, waar naast bovenstaande zaken ook veel informatie is te vinden over onze hulpvormen.