Sluit deze website
Heeft u een klacht?

Ongenoegens & klachten

XONAR wil graag dat cliënten tevreden zijn over de hulp die ze ontvangen. Wij staan daarom open voor commentaar en klachten. Wij willen daarvan leren en onze hulp verbeteren. Als iemand niet tevreden is over de hulp van XONAR of het gedrag van een medewerker van XONAR, dan horen wij dat graag. Ook horen wij het graag indien u bijvoorbeeld vindt dat u onheus bent bejegend, uw privacy niet gerespecteerd wordt, omdat u gepest of gediscrimineerd wordt of omdat u zich (seksueel) geïntimideerd voelt. Erover praten is de beste manier om uw ongenoegens te uiten en een probleem op te lossen. Doe dat met degene over wie het gaat en met uw contactpersoon / hulpverlener. De wijze hoe u uw ongenoegens kan uiten staat vermeld in de regeling ongenoegens.

Download hier onze regeling ongenoegens>

Bij wie kunt u terecht met uw klacht?

Komt u er samen niet uit, dan kunt u ondersteuning vragen van iemand in wie u vertrouwen heeft. Ook kunt u contact opnemen met een onafhankelijke vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg voor cliënten via het telefoonnummer 088-555 10 00 of via www.akj.nl

Klachtenregeling

Als deze gesprekken over uw ongenoegens niet helpen, kunt u een formele klacht indienen. XONAR heeft hiervoor een klachtenregeling gemaakt en een onafhankelijke klachtencommissie ingesteld.

Download hier onze klachtenregeling >

Geheimhoudingsplicht

De klachtencommissie is onafhankelijk, wat wil zeggen dat de leden niet bij XONAR werkzaam zijn. Ook pleegouders kunnen bij deze klachtencommissie een klacht indienen.

De klachtencommissie heeft een geheimhoudingsplicht.

Hoe dient u een klacht in?

Een klacht kunt u mondeling of schriftelijk indienen. U kunt u hierbij laten helpen door iemand in wie u vertrouwen heeft. Indien nodig kan er ook een tolk worden ingeschakeld.

Het adres van de klachtencommissie is:
Klachtencommissie cliënten van XONAR
t.a.v. mevrouw R. Pierey
Telefoon: 06–20 45 42 04
E-mail: kcclienten@home.nl

Vervolg

U krijgt binnen 10 werkdagen bericht van de klachtencommissie of de klacht in behandeling wordt genomen. Als dat zo is, krijgt u binnen 2 weken een uitnodiging om uw klacht mondeling toe te lichten. U mag, als udat prettig vindt, iemand meenemen naar dit gesprek. Bij dit gesprek kan ook degene aanwezig zijn over wie u klaagt.

De klachtencommissie streeft ernaar om uiterlijk binnen 10 weken te laten weten of er  naar aanleiding van de klacht  actie wordt ondernomen. Als u het niet eens bent met de uitspraak van de klachtencommissie, dan heeft u twee mogelijkheden:

  • U kunt naar de rechter stappen
  • U kunt met uw klacht terecht bij de Nationale Ombudsman. Wij raden u aan om eerst telefonisch contact op te nemen met de Nationale Ombudsman via het gratis telefoonnummer 0800-33 55 555.

Wij zijn pas tevreden als u dat ook bent!