Sluit deze website
Leer meer tijdens onze

Trainingen en cursussen

Genegenheid voor het pleegkind is de allerbelangrijkste factor om een goede pleegouder te zijn. Toch wordt er op bepaalde punten andere deskundigheid gevraagd van pleegouders. XONAR vindt het van groot belang om hierin te investeren en biedt op verschillende vlakken trainingen en cursussen aan.

Onderstaand vind u een beknopte beschrijving van al onze trainingen en cursussen. Voor de uitgebreide beschrijving en datums van de trainingen en cursussen die de komende periode worden gegeven kunt u contact opnemen met pleegzorg@xonar.nl.

Selectie en training in pleegzorg

STIP

Het STIP voorbereidingsprogramma is een groepsgewijze voorbereiding op het pleegouderschap.

Het programma bestaat uit 5 groepsbijeenkomsten waarin verschillende thema’s aan bod komen zoals:

  • ouders en familie
  • gedrag van pleegkinderen
  • effecten van pleegzorg op je gezin en
  • omgeving en samenwerking met ouders en instanties

Tijdens het programma onderzoekt u zelf, samen met de trainers, of pleegzorg past bij u en uw gezin. Ook wordt na deelname duidelijk welke vorm van pleegzorg voor u en uw gezin het meest geschikt is.

Pleegouders versterken in opvoeden

PVO

PVO is een interventieprogramma dat is gebaseerd op de principes van Geweldloos Verzet, een methode die ontwikkeld door Haim Omer: een bekend psycholoog uit Israël die zich liet inspireren door grote leiders zoals Mahatma Ghandi.

Het PVO programma werd in Vlaanderen ontwikkeld door onder andere Frank van Holen (Vrije Universiteit Brussel). Het programma heeft als doel om pleegouders extra te ondersteunen in de opvoeding van pleegkinderen met moeilijk gedrag en te voorkomen dat pleegouders de opvoeding niet meer aankunnen en de plaatsing vroegtijdig beëindigd wordt. De methode is wetenschappelijk onderzocht en de resultaten zijn veelbelovend.

Pleegouder pleegkind interventie

PPI

PPI (pleegouder – pleegkind interventie) is gericht op de beginnende relatie tussen pleegouder en pleegkind en heeft als doel om te komen tot een zo goed mogelijke hechting. Het is een methode voor pleegouders en hun pleegkind met als doel elkaar te begrijpen, te respecteren en een goede relatie met elkaar op te bouwen, om zo stress te reduceren.

PPI omvat 6 huisbezoeken met pleegouders van 1 uur verdeeld over maximaal 3 maanden. Deze training biedt pleegouders handvaten voor hun eigen houding, zodat de pleegouder zijn of haar kracht optimaal kan inzetten ten bate van de groei en ontwikkeling van het pleegkind. Dit komt het veiligheidsgevoel van het kind ten goede en voorkomt het voortijdig afbreken van de plaatsing.

Zorgen voor

Getraumatiseerde kinderen

Trauma is een belangrijk onderwerp voor opvoeders, omdat veel kinderen die uit huis zijn geplaatst getraumatiseerd zijn. De gevolgen van trauma zijn over het algemeen ernstig. Kinderen kunnen hierdoor moeilijk op zichzelf en een ander vertrouwen en hebben bijvoorbeeld moeite met hun emoties en gedrag. Hun relaties met u als pleegouder, met andere volwassenen en zelfs met hun leeftijdsgenoten kunnen instabiel of onvoorspelbaar zijn en de gebruikelijke opvoedingsmethoden werken vaak niet.

Het gedrag van getraumatiseerde kinderen kan leiden tot verwarring, wanhoop en onmacht bij opvoeders en vergroot het risico op afbreken van een plaatsing. Dit risico kan worden verkleind als pleegouders meer kennis hebben over trauma. XONAR biedt een training aan pleegouders die een pleegkind in huis hebben dat wellicht een trauma heeft meegemaakt.

Workshop

Vlaggensysteem

Het Vlaggensysteem is een methode die opvoeders (en professionals) handvatten geeft om op een gepaste manier te reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en jongeren.

Elk kind van elke leeftijd vertoont seksueel gedrag. Dit kan al vroeg beginnen met kinderen die in het openbaar steeds aan hun geslachtsdelen voelen of kinderen die doktertje spelen en naakt boven op elkaar gaan liggen. Iedere opvoeder reageert op een andere manier op dit gedrag. Het Vlaggensysteem is ontwikkeld om juist te voorkomen dat iedereen vanuit zijn eigen gevoel gaat reageren en op een objectieve manier naar het gedrag te kijken.

Waakzaam zorgen

voor tieners

Deze training is geschikt voor pleegouders die tieners opvoeden. De training is gebaseerd op de principes van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet. De training bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2,5 uur. De belangrijkste pijlers van deze training zijn dat pubers aan de ene kant een goede verbinding nodig hebben met hun opvoeders en aan de andere kant begrenzing door diezelfde opvoeders. De opvoeders leren om in hun eigen kracht te blijven staan en zich niet te veel van hun pad af te laten brengen door het soms wisselachtige gedrag van hun tiener (die ook gebukt kan gaan onder zijn eigen puberbrein dat volop in ontwikkeling is).