Sluit deze website
Samen komen we tot een oplossing

Huiselijk geweld

Iedere vorm van geweld binnen een (afhankelijkheids)relatie valt onder huiselijk geweld. Denk hierbij aan lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, of seksueel geweld binnen de huiselijke kring. Deze vorm van geweld wordt ook wel partnergeweld genoemd en ondanks dat slachtoffers vaak vrouw zijn, komt dit bij mannen ookl voor. 

XONAR biedt ondersteuning aan vrouwen, partners en hun kinderen die betrokken zijn bij een huiselijk geweldsituatie en die uit deze relatie willen, uit deze relatie zijn en binnen een nieuwe relatie huiselijk geweld willen voorkomen. Er wordt op meerdere manieren ondersteuning geboden.

Verlaat deze website

Onze hulpvormen

Onderstaand vindt u een overzicht van onze hulpvormen.

Hulp thuis

In geval van huiselijk geweld zetten wij bij voorkeur eerst hulp bij u thuis in. Het  stoppen van het geweld of het voorkomen van de kans op herhaling staan hierbij centraal. We gaan samen met u aan de slag om uw weerbaarheid te vergroten en uw eigen kracht te versterken. U, uw partner en eventuele kinderen volgen een programma waarbij er vanuit meerdere perspectieven wordt gekeken naar uw vragen.

Wonen bij XONAR

Soms is de situatie thuis niet meer houdbaar en is het onmogelijk langer thuis te blijven wonen. In zulke gevallen biedt XONAR een veilig thuis voor moeders en hun eventuele kinderen. Het bieden van veiligheid, rust en een stabiele thuissituatie staat centraal. Samen wordt er bekeken hoe nu verder te gaan en hoe de toekomst eruit ziet.

Crisisverblijf

Indien er zich een acute onveilige situatie voordoet bieden wij een crisisopvang van enkele weken. Gedurende die weken wordt er per gezinslid een actieplan opgesteld en wordt er, indien nodig, sociaal juridische hulp ingezet. Na afloop wordt er bekeken hoe en met welke hulpvorm de vrouwen en eventuele kinderen het beste verder geholpen kunnen worden.