Uw mening telt

Medezeggenschap

Om bij veranderingen een groter draagvlak te creëren kan medezeggenschap een belangrijke rol spelen. Ook kan door medezeggenschap een goede afweging over verschillende keuzes worden gemaakt. Daarom hecht XONAR veel belang aan het meedenken en meedoen van cliënten, (pleeg)ouders en medewerkers.

XONAR

Pleegouderraad

De Pleegouderraad (POR) is een onafhankelijk medezeggenschapsorgaan door en voor pleegouders. De POR voorziet pleegouders en XONAR gevraagd en ongevraagd van advies en informatie.

Heeft u interesse in deelname aan de pleegouderraad? Neem contact met op met Arthur Jansen via A.Jansen@xonar.nl