Uw mening telt

Medezeggenschap

Om bij veranderingen een groter draagvlak te creëren kan medezeggenschap een belangrijke rol spelen. Ook kan door medezeggenschap een goede afweging over verschillende keuzes worden gemaakt. Daarom hecht XONAR veel belang aan het meedenken en meedoen van cliënten, (pleeg)ouders en medewerkers.

XONAR

Jongerenraad

In de Jongerenraad van XONAR zitten jongeren die hulp van XONAR ontvangen. Dat kunnen jongeren zijn die thuis hulp ontvangen, in een pleeggezin of gezinshuis wonen of in een (dag)behandelgroep van XONAR. De Jongerenraad komt op voor de belangen van alle jongeren die hulp van XONAR ontvangen.

Heeft u interesse in deelname aan de jongerenraad? Neem contact met op met Igno Huntjens via cliëntenraad@xonar.nl

XONAR

Pleegouderraad

De Pleegouderraad (POR) is een onafhankelijk medezeggenschapsorgaan door en voor pleegouders. De POR voorziet pleegouders en XONAR gevraagd en ongevraagd van advies en informatie.

Heeft u interesse in deelname aan de pleegouderra? Neem contact met op met Igno Huntjens via por@xonar.nl