Net dat extra steuntje in de rug

Hulp bij sociaal-juridische zaken

Vrouwen binnen de Vrouwenopvang & Hulpverlening hebben vaak ook ondersteuning nodig bij sociaal-juridische zaken. Dit kan betrekking hebben op contacten met organisaties, het invullen van formulieren, financiële zelfredzaamheid en het regelen van allerhande financiële zaken.

XONAR biedt deze sociaal-juridische hulp aan en heeft daarbij verschillende focusgebieden:

  • Budgetbeheer
  • Zicht krijgen op financiële mogelijkheden en verplichtingen
  • Activering met concrete leerdoelen

Op deze manier worden de vrouwen geholpen om kennis en vaardigheden op financieel gebied op te doen  die ervoor zorgen dat zij zelfstandig(er) kunnen functioneren.